Bliv julebladssælger

Om bladet

Julebladet “Blindes Jul” udgives hvert år af Dansk Blindesamfund. Bladet udkom første gang i 1945 i bladudgave i Aalborg. Dette er muligvis grunden til, at bladet er bedst kendt her og at de fleste blade sælges i Nordjylland. Der udgives ca. 120.000 eksemplarer om året på landsplan, hvoraf knap halvdelen af bladene bliver solgt i Nordjylland.
Salget foregår ved dørsalg af frivillige sælgere i perioden 23. oktober til den 23. december og koster 25 kr. pr. blad.
Midlerne fra overskuddet går ubeskåret til vores kreds. Pengene bruges til kulturelle formål bl.a. kursusvirksomhed, og til sociale arrangementer for blinde og svagtseende, hvor kommunen ikke støtter os.

Bliv sælger

Vi har brug for din hjælp til at sælge Blindes Jul.
Hvert år sælger vi over 100.000 Blindes Jul på landsplan og det kan kun lade sig gøre fordi vi har mange sælgere som hjælper os med at sælge dem, så vi kan lave et godt overskud til at drive vore lokale sociale aktiviteter.
Salget foregår ved dørsalg i perioden 23. oktober til 23. december

Hjælp os.

Er du interesseret i at hjælpe os med salgsarbejdet kan du kontakte os og du får tildelt et distrikt hvor du må sælge. Enhver, der har lyst til at sælge, eller kan hjælpe os med kontakt til nogen, der har lyst til at hjælpe med denne vigtige opgave, kan kontakte Per Hjørnelund på de nedenfor nævnte telefon og e-mail oplysninger.
Der mangler sælgere i Kolding, Fredericia og Vejle. Vi kan også bruge sælgere i dele af Horsens/Hedensted-området.
Enhver, der sælger 25 måske 50 blade, gør en forskel for os, så ring eller skriv til undertegnede nu..
For dit salgsarbejde belønnes du med en provision på 5,- kr. pr solgt blad.
Vi håber du vil hjælpe os

Kontakt.

Julebladsdistributør:
Per Hjørnelund
Jørgensens Alle 21, 8722 Hedensted.
Mobil: 61 76 40 00