Undervisning.

Undervisning

Folkeoplysning 2023 — 2024.

Bestyrelsen har i samarabejde med folkeoplysningen , aftalt følgende. Kan vi stille med et hold på mindst 5 og max 7 synshandicappede. Sætter de gerne fag i gang , hvis underviser og lokaler kan findes.Prisen pr. lektion stiger i år. Varierer fra 35 kr. til 42 kr. Kurserne forventes at have opstart i uge 39. Hjælp til streng nødvendig befordring med Taxa , gives kun til dig, der ikke selv færdes ude i byen, samt med bus og tog.Tilmelding må ske til kontaktpersonerne senest fredag 8/9 , af hensyn til planlægning, samt visitering af streng nødvendig kørsel med TAXA mod egenbetaling pr. mødegang 40 kr.
Har du helt andre ønsker til fag.Eller ønsker om fag, aktiviteter efter kl. 16,00. da kom frem med disse til kontaktpersonerne.
Ret til ændringer forbeholdes.

Her forsøger vi at samle hold til.

>Kolding.

Litteratur, historiske eller lokal historiske emner, sprog undervisning, madlavning, kreative håndarbejder, yoga let gymnastik, blomsterbinding. Har du helt andre ønsker, da kom frem med disse til:
Kontaktperson Inge-Mette Rasmussen 40 91 54 78.

Fredericia.

Her forsøger vi at samle hold til.
Litteratur, historiske eller lokal historiske emner, sprog undervisning, madlavning, kreative håndarbejder, yoga let gymnastik, blomsterbinding. Har du helt andre ønsker, da kom frem med disse til:
Kontaktperson Tove Mikkelsen 25 69 44 39

Vejle.

Madlavning, mandage i ulige uger kl. 17,00 til 19,30
Køkkenskolen på Langelinie Skole, Strandgade 2, 7100 Vejle.
5 mødegange før jul og 5 gange efter jul.
Litteratur, tirsddage i ulige uger kl. 10,00 til 11,45 på Solgaven.
Vi håber der kan dannes hold til.
Historiske eller lokal historiske emner, blomsterbinding, samt yoga let gymnastik.Har du helt andre ønsker, da kom frem med disse til.
Kontaktperson Anne Lise Pedersen 75 65 00 09

Horsens.

Litteratur mandage i ulige uger kl. 10,00 til 12,30
Sund by, Åboulevarden 52, 8700 Horsens.
Underviser er. Anne Lise Pedersen.

Lokal historiske emner , ulige uger mandage kl. 13,00 til 14,45.
Sund by, Åboulevarden 52, 8700 Horsens.
Underviser Allan Skov Larsen.

Der forsøges sat hold i gang med , Pilatis via Sundheds teamet i Horsens.
Har du helt andre ønsker, da kom frem med disse.
Kontaktperson Anne Lise Pedersen 75 65 00 09.