DBS Sydøstjylland

DBS Sydøstjylland hjemmeside

Velkomst
Sidste nyt fra bestyrelsen
Aktivitets kalender
Bestyrelse

Refferater
Fuglsangcentret
Hjælpemidler
Informatør
Konsulenter
Lydaviser
Nyttige adresser
Plejehjem
Sportsklubber
Temamøder
Undervisning

Nyt undervisnings program 2015-2016


Velkomst

Dansk Blindesamfund er en forening af blinde og stærkt svagsynede i Danmark.
Siden 1911, da foreningen blev stiftet, har vi brugt al vor indflydelse og indsigt til at forbedre blinde og svagsynedes vilkår.
Dansk Blindesamfund er opdelt i et antal kredse, hvoraf Sydøstjylland er nr16.
En forudsætning for indmeldelse i Dansk Blindesamfund er, at man opfylder visse kriterier for stærk svagsynethed, som kun kan fastslås af en øjenlæge. Patienter, som opfylder disse kriterier, kan give øjenlægen tilladelse til på deres vegne at søge om optagelse i Dansk Blindesamfund.
Selvom det således ikke er hvem som helst, der blot kan indmelde sig i foreningen, er denne dog organiseret efter ganske sædvanlige demokratiske principper.
På kredsens årlige ordinære generalforsamling vælger medlemmerne, hvoraf der i Sydøstjylland er ca. 650, en bestyrelse bestående af 7 personer, der har ansvaret for foreningens daglige ledelse.
Herudover betjenes kredsen af 2 Dansk Blindesamfunds konsulenter.
Vi håber, at du føler dig godt orienteret om os og vort arbejde, når du har bevæget dig rundt på denne hjemmeside, men sidder du alligevel tilbage med ubesvarede spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kredsens formand Jan Toftegaard  Eliasen på telefon. 50 92 41 67
Du kan også sende en e-mail til formanden på adressen: jte@blind.dk

Punktalfabet

(Indsat billede: Punktskrifts-alfabetet, hvor de sorte prikker under bogstaver og tal forestiller punkter (forhøjninger i papiret), som blinde føler med fingerspidserne).

Til hovedmenu

Bestyrelse

Her nedenfor ses bestyrelsen for Dansk Blindesamfund, Sydøstjylland, der består af Horsens, Hedensted, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner.
Bestyrelsen vælges af kredsens ordinære generalforsamling, som afholdes i hvert års 2. kvartal.
Siden sidste generalforsamling består bestyrelsen af:

Formand:
Jan Toftegaard Eliasen
Linde Allé 16
8700 Horsens
Tlf: Nr: 70 24 03 16
Mobil: 50 92 41 37
e-mail:
jte@blind.dk

Kasserer:
Gert Schou Weingardt
7120 Vejle Øst
Telefon: 70 24 04 16
Mobil: 53 81 66 16
e-mail:
gsw@blind.dk

Næstformand og sekretær:
Tove Mikkelsen, Kolding
Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Skou Nielsen, Hovedgård
Bestyrelsesmedlem:
Inge Mette Rasmussen, Viuf
Bestyrelsesmedlem:
Søren Jensen, Vejle
Bestyrelsesmedlem:
Per Hjørnelund, Hedensted

Suppleanter:

1.Supleant. John Ammitzbøll, Horsens
2.Suppleant .Jette B. Pedersen, Horsens
3. Supleant. Ruth Trip, Vejle

Juleblads distributør:Per Hjørnelund.
Jørgensens Alle 21, 8722 Hedensted.
Mobil: 61 76 40 00
E-mail:
hjoernelund@gmail.com

Konsulenter:

DBS Konsulent i Fredericia og Kolding Kommuner:
Birthe Carøe Knudsen
Mobil: 23 40 92 32 .
e-mail:
bkn@blind.dk

DBS Konsulent i Hedensted, Horsens og Vejle Kommuner:
Anne Lise Pedersen
Tlf: Nr: 75 65 00 09.
e-mail:
alp@blind.dk

Til hovedmenu

Sidste nyt fra bestyrelsen

40 års jubilæum på Solgaven i Vejle


Onsdag d. 8. juni 2016 har Solgaven 40 års jubilæum.
Det fejrer vi med underholdning og reception for Solgavens beboere, dagcenterbrugere og venner af huset.
Kl. 13.45 Underholdning ved Fuglsangskoret
Kl. 14.30 Reception og kaffe
Kl. 15.30 Underholdning ved Kisser og Søren
For at kunne arrangere det så alle kan få glæde af underholdning og taler beder vi om en forhåndstilmelding på mail
Solgaven@vejle.dk
eller på tlf. 7581 6211 senest mandag d. 30. maj. Kl. 12.00

Horsens temaklub –


Indbyder medlemmer med ledsager til torsdag 16/6 kl. 13.00-15,15Denne dag vil vi besøge en seværdighed i Horsens, oplysning herom fås ved tilmeldingen, der må ske senest mandag d. 13/6 til: Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09 senest mandag d. 13/6
Pris 25 kr.
M.V.H.
Bestyrelsen Sydøstjylland.

Vejle temaklub—


Indbyder medlemmer med ledsager til onsdag d. 29/6 kl. 13.00-15,15 på Solgaven ,Pris 25 kr. Da oprindelig aftale først kan til efteråret, fås oplysningen om denne dags indslag ved
tilmeldingen, der må ske senest mandag d. 27/6 til: Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
M.V.H.
Bestyrelsen Sydøstjyllan

Ønsker til fag i sæson 2016-2017.


Det er nu undervisnings programmet for synshandicappede skal planlægges sammen med kredsens 4 oplysningsforbund. Vi har i årenes løb bl. a. haft tilbud på følgende fag: Skind og læder/kreativ textil, glaskunst, sølvarbejde, blomsterbinding/dekoration, olie/acryl maling, keramik, sprog, litteratur, historisk værksted,madlavning og yoga/let gymnastik. Har du ideer og ønsker til nogle af disse fag, eller helt nye fag på vore små hold, hvor vi er mindst 5 og højst 7 deltagere. Så må du snarest ringe til :
Kolding: IngeMette Rasmussen, Viuf.
Tlf. Nr: 7556 18 78 Mobil: 40 91 54 78.
E-MAIL:
ingemette@profibermail.dk
Fredericia: Tove Mikkelsen. Tlf. 75 53 54 36. Mobil:25 69 44 39,
E-mail:
tove-mikkelsen@mail.dk
Horsens og Vejle: Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09,
E- mail:
alp@blind.dk
M.V.H.
Bestyrelsen Sydøstjylland.

Hjælp kredsen med salg af : Blindes Jul:


Selvom vi nu har forår, snart sommer. Så skal kredsens nye juleblads distributør, Per Hjørnelund, allerede nu træffe aftale med kommende sælgere til dette års juleblade. Salget er i perioden 23/10 til 23/12. Hvert blad koster 25 kr. Sælger får 5 kr. for hvert solgt blad. Kredsen har brug for hjælp til denne opgave. Enhver der har lyst til at sælge, eller kan hjælpe os med kontakt til nogen, der har lyst til at hjælpe med denne vigtige opgave kan kontakte Per Hjørnelund, tlf. 61 76 40 00
E-MAIL:
hjoernelund@gmail.com
Der mangler sælgere i Kolding, Fredericiaog Vejle. Vi kan også bruge sælgere i dele af Horsens/Hedensted området.
M. V. H.
Juleblads distributør Per Hjørnelund

Temaklubben i Kolding.


Mandag d.30.maj kl.13-15 inviteres til socialt samvær på Kolding Bibliotek.
Vi vil mødes for at snakke og få en kop kaffe, lære hinanden at kende, måske fortælle lidt om vores liv.
Vi skal også finde ud af hvad vi skal lave senere, måske en kort udflugt kan friste.
Vi vil sørge for at der vil være nogle hjælpere til at tage imod ved hoveddøren, følge ned i lokalet og hvad vi ellers måtte have brug for.
Hvis du og din ledsager har lyst til at komme, så ring til
Tove tlf 75 53 54 36 eller Inge Mette tlf 75 56 18 78 Mobil: 40 91 54 78
Mvh
Tove og Inge-Mette

Horsens/Vejle temaklub --


indbyder til årets bustur mandag d. 23/5.
I år med besøg og rundvisning på TV Syd i Kolding fra kl. 18,30-21,00 efter let traktement i Kolding først. Pris pr. person er: 75 kr for rundvisning, og 120 kr for traktement, drikkevarer for egen regning. Bustider m.v. kommer i blad 5.Tilmelding kræves som bindende mandag d. 16/4 til: Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09.
M.V.H.
Bestyrelsen.

3 dages Sommer tur til Nordsjælland.


Aflyst pga. for få tilmeldinger.
Mvh
Bestyrelsen

Horsens Tandem Klub.


Så mødes vi igen med start tirsdag d. 5. april.
Den 1. marts blev vores generalforsamling afviklet.
Bestyrelsen blev som følger:
Formand Karen Rasmussen, tlf. 75620906.
Kasserer Verner Vind, mobil 40701502.
Øvrig bestyrelse Kirsten Møller, John Amnitsbøll, Kirstine Bondesen.
Sup. Lilian Saxbæk, Ole Bondesen, revisor Nils Vestergård.
Alle der har lyst til frisk luft (cykle , gå eller hyggesnakke) er velkomne. Vi sørger for cykler, kaffe og kørsel så fremt du ikke har andre muligheder.
Vi samles hver tirsdag aften kl. 18,30 til ca. kl. 21.
Vores faste mødested er under renovering, Så ring til formand Karen Rasmussen tlf. 75620906.
Venlig hilsen bestyrelsen,
Kirstine Bondesen

Vejle Tandemklub--


starter med svømme klubben igen onsdage kl. 18,30-20.30 med start onsdag d. 2/9.i Gulkrogcentrets svømmesal med 30 grader varmt vand.TAXA visiteres og bevilliges af kredsbestyrelsen , kun i streng nødvendig omfang. Mod egenbetaling tur-retur pr. mødegang 40 kr.
Er dette noget for dig med din ledsager, da må du kontakte:
Jørgen Nielsen på telefon 75 88 66 16
M.V.H.
Bestyrelsen DBS Sydøstjylland.

Hobbyklubben i Kolding.


3/9 starter hobbyklubben op med sine klubdage hver anden torsdag i lige uger. Fra kl. 13.00-16.00 i mødelokaler på Jernbanepladsen. Foreløbig har strikning og spil størst interesse. Vi er klar til at tage andre hobby aktiviteter op.
Henvendelse om yderligere oplysninger til: Birgitte Rasmussen, tlf.: 75 52 67 77
eller mail

Konstituering


Bestyrelsen har afholdt kredsgeneralforsamling fredag d. 15/4 på FSC.
Du kan se, hvordan Bestyrelsen nu ser ud Her
Referatet fra kredsgeneralforsamling kan bestilles på tryk eller CDE hos: Gert Schou Weingardt på tlf: 53 81 66 16
M.V.H.
Bestyrelsen DBS Sydøstjylland.

Horsens Tandemklub har holdt generalforsamling d.3/3 2015.


Efter generalforsamlingen, er bestyrelsen som følger:
Formand Karen Rasmussen, 75 62 09 06.
Kasserer Verner Wind, 25707224.
Bestyrelsen:
Kirsten, Jørgen og Kirstine.
Supleanter:
Lilian Saxbeck og Ole Bondesen
Revisor: Niels Vestergård
Alle der har lyst til at motionere enten det er cykle, gå eller snakke er velkommen på Nordrevej på den gamle skole i Tyrsted tirsdage aftner kl. 18,30, vi slutter aftenen af med kaffe.
Ring til formanden, om hvordan du kommer op til Tyrsted skole.
pbv Kirstine.

DBS Tandemklub Vejle—


Har efter generalforsamlingen 18/3 , konstitueret sig således: Formand Jørgen Nielsen, Kasserer Helge Jørrald, Bestyrelsesmedlem Ruth Trip. 1. Suppleant Inge Schou Weingardt, 2. Suppleant Ingrid Nielsen. Revisor: Villy Pedersen. Der svømmes hver onsdag kl. 18.30-20,30 I Guldkrogbadet. Derudover startes op med Tandemcykling/gåture om mandagen fra Solgaven kl. 15,30. D. 11. maj.
M.V.H.
Jørgen Nielsen.

Til alle medlemmer af Dansk Blindesamfund i Kolding og omegn


Kom og vær sammen om at lave noget forskelligt! Har du en hobby eller kunne du tænke dig at ha' én?
Måske er du god til at strikke eller måske vil du gerne lære det igen. Måske nyder du at have smukke blomsterarrangementer men vil gerne lære noget nyt? Det er hyggeligt at dele sine erfaringer og problemer med andre. Tanken er, at man sidder gruppevis sammen med folk med samme interesse så man kan inspirere hinanden.
For at finde ud af, hvor mange der kunne tænke sig at deltage i et sådant projekt vil undertegnede gerne høre fra dig.
Vi kan låne gratis lokale og benytte ekspertisen i vores egne rækker eller evt. blandt frivillige i byen. Derfor vil det være meget billigt at deltage i Hobbyklubben. Der vil kun være udgifter til materialer og så til den fælles kaffe /brød som naturligvis også skal være en del af oplevelsen og fællesskabet.
Muligheden for aktiviteter er mange: alle former for håndarbejde, maling, forskellige spil, skriveværksted, stolegymnastik - kun fantasien sætter grænser. Man kan evt. også få hjælp af fagpersoner i en periode og så arbejde videre selv i grupperne.
Er dette en god ide og kunne du tænke dig at være med i fællesskabet? Så kontakt mig. For at Projektet skal lykkes er det vigtigt at vide, hvor stor interessen er.
Mange venlige hilsner fra Birgitte
Kontakt: Birgitte Rasmussen
Tlf.: 75 52 67 77
Birgitte Rasmussen

Vigtig info til medlemmer i Vejle, Fredericia og Kolding:


Da Center for kommunikation og hjælpemidler (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle er lukket med virkning fra 1. januar 2015, hvor Vejle Kommune har hjemtaget alle opgaver omkring syn, høre, tale og teknologi for voksne og børn i Vejle Kommune. Må du fremover kontakte Vejle Myndighed
Dorrit Engholm på
76 81 80 94,
hvis du har brug for hjælp omkring syn, høre, tale og teknologi. Afprøvning, udredning m.v.Du vil da blive henvist til nye medarbejdere på:
CSV, Solsikkevej 6, 7100 Vejle.
Nedenfor finder du deres kontaktoplysninger.
Pernille Norbeck
Afdelingsleder
&
Uffe Carlsen
Forstander
Kontakt
CSV Kommunikation & Teknologi
Solsikkevej 6
7100 Vejle
Tlf.: 75 81 55 50
Vejle kommune e-mail
Træffetid hørekonsulenter
Mandag - torsdag 8-9:30
Tlf.: 76 81 55 60
Træffetid Synskonsulenter
Tirsdag og torsdag 8:30-10:00
Tlf.: 76 81 55 70
DBS konsulent Anne Lise Pedersen
tlf 75 65 00 09

kan altid kontaktes hvis du ønsker hjælp til henvisninger på ovenstående områder. Har også fremover samarbejde med Vejle myndighed og CSV omkring afspillere, reperation af disse, samt små hjælpemidler.
OBS: Fredericia og Kolding Kommuners myndigheds afdelinger, har også hjemtaget syn, høre, tale og teknologi områderne. Bor du i Fredericia og Kolding Kommuner må du kontakte:
DBs konsulent Birthe C. Knudsen på
tlf. 23 40 92 32.

Der også fremover har samarbejde med begge kommuner på ovenstående områder, samt afspillere, reperationer af disse, samt små hjælpemidler.
M.V.H.
Bestyrelsen og konsulenter.

Til hovedmenu

Konsulenter
 
Dansk Blindesamfund har siden 1968 haft konsulentordning i hele landet. I DBs Sydøstjylland er der tilknyttet 2 lokal konsulenter.  De har samarbejdsaftaler omkring, syn, høre, tale og teknologi med kredsens 5 kommunale myndigheder,.
DBS lokale konsulenter får henvisninger fra øjenlæger, myndigheder, samt pårørende med ønsket om hjemmebesøg, telefonopkald, eller bisidderopgaver, hos synshandicappede i kredsen.
DBS konsulenterne er selv synshandicappede, og de giver rådgivning, støtte, læring i at mestre livet med synstab, samt syns/høretab.  Hjælper med at søge , samt anvende hjælpemidler og motiverer til stadig at have et aktivt liv, hjemme eller ude sammen med andre.
DBS lokale konsulenter informerer om: Dansk Blindesamfunds ferie og kursuscenter, Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia, med ferie og kurser for nye medlemmer: Når synet svigter, samt: Lær at mestre livet, samt forskellig ferier, og kursustilbud for alle medlemmer.
De informerer ligeledes om Solgaven, Solgave Alle 14, 7100 Vejle, med 54 plejeboliger for synshandicappede fra hele landet, samt dagtilbud forsynshandicappede.

De informerer ligeledes om de øvrige Solgavehjem i København samt Næstved.
 
DBS lokalkonsulenterne tilbyder alle borgere i kredsen med alvorligt synstab hjemmebesøg og telefonrådgivning - er kort sagt bindeled mellem den synshandicappede, myndighedssystemet og den lokale kreds.

Ved komplekse opgaver som pensionsansøgninger, anke vedrørende afslag på hjælpemidler, plejetilbud,  m.v. henviser DBS lokalkonsulenterne til en af kredsens to regionskonsulenter, der har uddannelsen som socialrådgivere og derfor varetager disse opgaver.
 

Er du synshandicappet borger i en af vore 5 kommuner, da kan du kontakte vores lokale DBS  konsulenter for at høre nærme om, de kan hjælpe dig, eller henvise dig til rette myndighed.
Til Sydøstjylland er knyttet i alt 3 konsulenter, nemlig 2 konsulenter fra Dansk Blindesamfunds Konsulentordning og en aktiviteskonsulent fra Foreningen af Danske Døvblinde (FDDB).

(Indsat billede: Nyt billed skal findes).

CCTV
(Indsat billede: Konsulent instruerer i brug af CCTV)
KONSULENTER:

Birthe Carøe Knudsen
Søndergade 8 - 6500 Vojens
Telefon 23 40 92 32.
Telefontid: mandage, tirsdage og torsdage 09.30 - 11.30
dækker Fredericia og Kolding kommuner.

Anne Lise Pedersen
Svanevej 17 - Ny Sebberup 8723 Løsning
Telefon 75 65 00 09 - mobil 23 40 92 42
dækker Vejle, Horsens og Hedensted kommuner.

AKTIVITETSKONSULENT FOR FDDB:
Bente Mejndor
Gudenåvej 11 - 7400 Herning
Telefon 75 94 44 75 - Fax 75 94 15 39
Mobil 20 24 69 19
Mail: b.mejndor@mail.dk
dækker hele vort område.

Til hovedmenu

Informatør

DBS Sydøstjylland tilbyder at informere om Dansk Blindesamfunds virksomhed.
DBS Sydøstjylland  har medlemmer, der gerne optræder som gæstelærer i børnehaver, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, på kurser og lignende, hvor den pågældende fortæller om blindes livsvilkår i en seende verden.
Alle interesserede, såsom foreninger, klubber, loger, aktivitets- og ældrecentre, er altid velkomne til at rekvirere foredrag, der relaterer sig til emnet blinde og svagsynede.
Henvendelse herom rettes til kredsens formand, Jan Toftegård Eliasen  på telefon  50924167 eller mail:   jte@blind.dk

Til hovedmenu

Temamøder

En gang om måneden fra september til juni afholder kredsen temamøder i hver af byerne Fredericia, Kolding, Vejle og Horsens.
Temamøderne er en modernisering af de tidligere hyggeklubber, hvor vi tilstræber at gøre indholdet mere varierende og med større dybde og bredde, således at deltagelse i temamøderne kan friste flere af kredsens medlemmer. Men det sociale samvær er stadig en overordentlig vigtig faktor for møderne.
Kredsbestyrelsen og konsulenterne modtager meget gerne forslag fra medlemmerne til debatemner og foredrag.
Kredsens medlemmer er meget velkomne til at medbringe ledsager til temamøderne.
Nærmere oplysninger om nøjagtig tid og sted for temamøder i dit lokalområde finder du under menupunktet "Aktiviteter" eller tal med din konsulent:

Fredericia og Kolding
Inge-Mette Rasmussen og Tove Mikkelsen
Telefon 75 56 18 78 og 75 53 54 36

Vejle og Horsens.
Anne Lise Pedersen
Telefon 75 65 00 09

Til hovedmenu

Sportsklubber

Tandem

(Indsat billede: Et hold blinde og svagsynede med piloter klar til afgang. Kredsens tandemklubber mødes en gang om ugen til henholdsvis cykel- eller gåture. )

Sportsklubberne i Sydøstjylland  begrænser sig til tandemklubber i Fredericia,  Vejle og Horsens. Tandemklubben i Vejle har også svømning på programmet.
Disse tandemklubber er hovedsageligt etableret med henblik på motion kombineret med socialt samvær.
Dansk Blindesamfunds Tandemklubber, som de retteligen hedder, har selv investeret i tandemer, og de fungerer på den måde, at der sidder en seende "pilot" foran, mens den blinde deltager i det praktiske arbejde fra bagsædet.
Når vejret - ikke mindst om vinteren - vanskeliggør tandemcyklingen, erstattes denne i nogle klubber med gåture, for motionen og det sociale samvær vil man ikke gå glip af.

Tandempause

(Indsat billede: Tandemholdet holder en pause. I tandemklubber cykler man cirka mellem 15 og 30 kilometer pr. aften med pauser ind imellem.)

Kontakt til Dansk Blindesamfunds Tandemklubber kan ske til følgende personer:

Fredericia:
Birthe Carøe Knudsen
Telefon 23 40 92 32.
Vejle:
Jørgen P. Moeskær Nielsen
Ballevej 14
7182 Bredsten
Telefon: 75 88 16 66

Horsens:
Jens Peter Nielsen
Allegade 1 H, 2. th.
8700 Horsens
Telefon 75 61 04 09

Tandemer

(Indsat billede: Tandemholdet træder i pedalerne: På vej hjem til kaffe og hyggeligt socialt samvær.) 

Til hovedmenu

Undervisning

Specialundervisning for synshandicappede på små hold.


Bestyrelsen for DBS Sydøstjylland har i samarbejde med oplysningsforbundene i de 4 store byer i kredsen omkring denne undervisning. Mindst 5 og højst 7 deltagere. Har du ønsker om fag, der ikke er nævnt, da kontakt områdets kontaktperson.

Kontaktpersoner, Kolding,vejle, Fredericia og Horsens .


Kolding: Kontaktperson er :
Inger Jørgensen på tlf: 40 83 95 48

Fredericia: Kontaktperson er:
Mogens Nielsen på tlf.75 94 33 89
 
Vejle: Kontaktpersoner er:
Gert Weingardt på tlf: 75 81 66 16
Anne Lise Pedersen på tlf: 75 65 00 09

Horsens-Hedensted: Kontaktperson er:
Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
 
Nyt program for 2015-2016 kan du læse på kredsens hjemmeside, din kommunes lydavis samt i medlemsbladet først i august 2015.

Vi kan, hvis der er nok til at tegne et hold, udbyde flg fag:

Engelsk, tysk, fransk, spansk.
Kreative hold med glas kunst, keramik, olie/acrylmaing, håndarbejder.
Litteratur, blomsterbinding, madlavning, yoga/let gymnastik m. v.

Kompenserende undervisning.


Der kan tilbydes kompenserende undervisning i nedenstående fag:
Punktskrift
IT-undervisning i anvendelse af kompenserende programmer som: ZOOM (stor tekst for svagsynede)
Skærmlæser program (JAWS, Karsten eller Ida), her læses alt op fra skærmen, og du anvender ikke mus, men piletaster og genvejstaster)
Anvendelse af mobil med tale.
Almindelig daglig lære (ADL) omkring gøremål i hjemmet.
Mobilty(at færdes med den lange hvide stoki nærområde, eller på nye ukendte steder).
Ridning og svømning.

Denne undervisning søges i din kommunale myndighd,
DBS lokale konsulent i din kommune vil hjælpe dig med denne ansøgning.
Fredericia-Kolding Kommuner:
Birthe C.Knudsen Tlf:
23 40 92 32.
E-MAIL:
bkn@blind.dk

Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner:
Anne Lise Pedersen på Tlf:
75 65 00 09
E-MAIL:
alp@blind.dk

Tilbuddene offentliggøres i god tid inden sæsonstart nedenfor på denne side samt i medlemsblad og på Lydaviser.

Program 2015-2016

Det er lykkes vores kreds i samarbejde med lokale oplysningsforbund, at sammensætte et program med medlems ønskede fag, på små hold, mindst 5 og højst 7 deltagere.
Måtte du have helt andre ønsker. Da kom med disse,ved tilmeldingen. Her vil i også få prisen for kurserne oplyst. Er der deltagere nok kan flg. Fag udfra ønsker, forsøges iværksat: Sprog, samfunds og lokal historie, blomsterbinding/dekorationer, maleri med acryl og olie, samt førstehjælp.
Kun med din/jeres opbakning til at deltage i undervisning for synshandicappede,kan vi få spændende fag i gang.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til evt ændringer.
TAXA befordring ydes kun i streng nødvendig omfang, mod egenbetaling på 40 kr. tur-retur.

Horsens.


Madlavning 30 lektioner 21/9 kl. 13.30-16.30 Tordenskjoldsgade Skole.
Litteratur 30 lektioner 23/9 kl. 9.00-11.30
Ved Anne Lise Pedersen, Åboulevarden 52
Yoga/let gymnastik 40 lektioner forsøges oprettet 23/9 kl. 12.15-13,45 , Fuglevangsvej 41.
Tilmelding må ske senest 4/9 til: Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09 eller på mail:
Anne Lise Pedersen Mail

Vejle:


Keramik for mænd, 60 lektioner. Tirsdag d. 22/9 kl. 10,30-13.15 ved Ingrid Dahl. Østerled 20 - kælderen.
Madlavning, 60 lektioner. onsdagd. 23/9 kl. 16.00-19.30. Ved Anne-Lise Herlev, Mølholm Skole. Seniordans 24 lektioner,onsdag d. 23/9 kl. 13.00-14.30 Ved Anni Duevang, Solgave Alle 14.
Keramik for damer, 60 lektioner. Torsdag d. 24/9 kl. 09.00-11.45 ved Ingrid Dahl. Østerled 20 - kælderen.
Litteratur 20 lektioner torsdag d. 24/9 kl. 13.00-14.30 i ulige uger Ved Anne Lise Pedersen Solgave Alle 14.
Yoga let gymnastik 40 lektioner: fredag d. 25/9 kl. 12.30-14.00 Enggade 20 2. sal.l
Tilmelding må ske senest fredag 4/9 til: Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09
Anne Lise pedersen Mail

Fredericia og opland:


Kære medlemmer!!!
Det er igen tid til, at tænke på fritidskurser i efterår og vinter.
Men de sidste par år, har der ikke været stor søgning på kurserne. Det er selvfølgelig lidt synd, at vi ikke mere kan ses på disse kurser.
Derfor laver vi bare eet udviet kursus, hvor vi kan udfolde os i forskellige kreative retninger. Blandt andet kan nævnes maling, papir smykker af naturprodukter og andet kreativt hvad man har lyst til.
Underviser er Gabriella Dufour og Kostas Vallentinus Mastoros.
Kurset er på 60 timer og fordeler sig over hele efteråret og vinter med én hel weekend pr. måned.
Her fordelingen af weekenderne.
Glæden ved at skabe og være kreativ.
Starter den 19.-20. september, 24.-25. oktober, 28.-29. november 2015. 2016 22.-23. januar, 27.-28.. februa.
Vi forbeholder os ret til ændringer på datoer i 2015 og har så 26.-27. marts som erstatning.
Kom og vær med til dette kursus og ring til undertegnede og hør nærmere om mulighederne for at skabe brugbare ting.
Mange sommerhilsner
Mogens nielsen
Tlf. 75 94 33 89 mob. 21 47 35 77.

Kolding:

LITTERATUR 30 lektioner v. Inger Jørgensen
Hver anden tirsdag kl. 11.00 - 12.50 start 22. september 2015 Undervisningen foregår på KUC Ågade 27, Kolding - lokale 405
På dette kursus vil vi gennemgå og diskutere forfatterens emner, problemstillinger og budskaber i aktuelle bøger. Bøgerne vælger vi i fællesskab. Det kræver ingen forkundskaber at deltage i kurset, dog skal glæden ved at læse bøger/lydbøger være til stede.
Tilmelding til Inger Jørgensen. Tlf. 40839548

Til hovedmenu

Lydaviser

Lydaviserne er selvsagt en meget vigtig del af blindes og svagsynedes dagligdag.
Når man ikke længere kan læse avisen, er det en helt afgørende forudsætning for at kunne følge med i, hvad der sker i lokalsamfundet, at man kan få en avis, som man kan høre.
Derfor gøres der også en stor og helhjertet indsats både af kommuner og af private personer og organisationer for at fremstille lydaviser med et indhold, som på afgørende vis modvirker fornemmelsen af isolation og samtidig holder den blinde eller svagsynede ajour med det omgivende samfund.

Her nedenfor bringer vi en liste over lydaviserne i Sydøstjylland.
Konsulenterne er kontaktpersoner i forbindelse med lydaviserne.

Lydavisen Fæstningsjournalen, Fredericia
Kontakt: Birthe Carøe Knudsen
Telefon: 23 40 92 32.
e-mail:
bkn@blind.dk

Lunderskov Lydavis
Kontakt: Birthe Carøe Knudsen
Telefon: 23 40 92 32.
e-mail:
bkn@blind.dk
 
Kolding Lydavis
Kontakt: Birthe Carøe Knudsen
Telefon: 23 40 92 32.
e-mail:
bkn@blind.dk

Vejle Lydavis
Kontakt: Anne Lise Pedersen
Telefon 75 65 00 09
e-mail:
alp@blind.dk

Hedensted Lydavis
Kontakt: Anne Lise Pedersen
e-mail:
alp@blind.dk

Horsens Kommunale Lydavis
Kontakt: Anne Lise Pedersen
Telefon 75 65 00 09
e-mail:
alp@blind.dk

Det vil også være på sin plads her at henlede opmærksomheden på Nota, hvor man kan låne lydbøger. Se under "Nyttige adresser" hvordan du kommer i forbindelse med Nota.

Til hovedmenu

Aktivitets kalender

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Temaklubberne i Sydøstjylland  2014/2015.
Temaklubberne er et tilbud til dig, som har lyst til at udfordre din viden og horisont i fællesskab andre, der sætter pris på information og viden om tilværelsens mange forskellige sider. Naturligvis er rammerne stadig det hyggelige samvær, hvor man også har mulighed for at udveksle holdninger og livserfaring med hinanden.
Emnerne, der tages under behandling, aftales i den enkelte temaklub efter fælles interesse.
Temaklubberne starter op i sidste halvdel af september måned, og afholdes således:

Vejle Temaklub: I Pejsestuen på Solgaven, Solgavealle 14 den sidste onsdag i hver måned kl. 13.15 til 15.00  ved Anne Lise Pedersen og Jørgen Nielsen. Tilmelding til Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09.
Horsens Temaklub: Kontakt Anne Lise Pedersen Telefon 75 65 00 09. for oplysninger om tid og sted.
Kolding Temaklub: Tilmelding til Inge-Mette Rasmussen på telefon 75 56 18 78 eller Tove Mikkelsen på telefon 75 53 54 36.
Fredericia Temaklub: holder pause p.g.a. for få tilmeldinger, men starter gerne op ved henvendelse til bestyrelsen.

Januar 2014:

Kreds DBS 16 stiftet. Kredsens navn er Sydøstjylland.

ReturKalender

Februar 2014:

ReturKalender

Marts 2016: Generalforsamling afholdt den 15/4 på Fuglsangcenteret..
Forårsfest afholdt den 19. marts på Hotel Skibelund Krat

ReturKalender

April 2015:

Generalforsamling afholdt den 11. april

ReturKalender

Maj 2014:

Radioteater Klubben Vejle.
Lørdag d. 10. maj, kl. 12-16 indbydes du med evt. ledsager til Vejle Handicapcenter, Kirkegade 11, Vejle.
Husker du, da radioens teaterstykker var populære. Vi vil sammen høre og debattere hørespillet: Menneskets land. Da den kristne tro kom til Grønland i 1700 . Stykket handler om landets kultur, jagt for at skaffe føden, kærlighed, sorg, kamp ogglæde.
Vi køber lidt frokost og kaffe hver især.
Tilmeldingen skal ske til Søren Jensen på tlf: 30299904, senest den 8. maj.
M.V.H.
Bestyrelsen.

ReturKalender

Juni 2014:

ReturKalender

Juli 2014:

ReturKalender

August 2014:

Spændende 5-dages rejse til Thüringer Wald den 10. - 14. august

Rejseplan:

Søndag den 10. august:
Afgang om morgenen. Bustider/steder fås ved tilmeldingen.
Efter endt opsamling går turen videre sydpå ad motorvejen til Göttingen. Frokostpause undervejs. Derefter gennem det smukke naturområde Ringgau til Eisenach og Erfurt. Vi tilbagelægger de sidste kilometer gennem Thüringer Wald til Ilmenau. Ankomst først på aftenen. Indkvartering og aftensmad.

Mandag den 11. august
Efter morgenmaden rundtur i vores hjemby Ilmenau. Frokost på hotellet.
Eftermiddagens tur går til Naturparken Hainich. Her finder vi et unikt område med mange vandrestier og det helt specielle såkaldte trætoppe vandring. Man går oppe i ca. 40 meters højde, hvor der er lavet 2 rundgange på hver 250-300 meter. Der er platforme, hvor man kan stå og se ud over hele nationalparken. (Mulighed for at tage elevator op for dem, der er gangbesværede). Herfra retur til hotellet og aftensmaden.

Tirsdag den 12. august
Vi starter dagen med at køre mod Rudolstadt og et af porcelænshusene, som vi skal besøge. Her ser vi hvordan porcelænsfremstilling foregår i dag fra porcelænsmassen til de færdige figurer. Herfra videre til byen Saalfeld, her besøger vi de verdenskendte Feengrotter. Frokost ved Feengrotter. På vejen tilbage mod Ilmenau gør vi stop ved et af de lokale bryggerier og høre lidt om produktion og omvæltning øst til vest samt prøvesmager den lokale bryg. Aftensmad på hotellet.

Onsdag den 13. august
I dag går turen gennem Schwarzadalen til Neuhaus am Rennweg, som er stedet hvor man bl.a. opfandt glaspynt til juletræet. Vi ser hvordan glaspusterne laver disse flotte kugler. Vi hører også om, hvorfor de bor i dette område. Derefter er der frokost. Om eftermiddagen skal vi på sejltur på Tysklands 3. største opdæmmede sø Hohenwarte. Derefter retur til Ilmenau. Aftensmad på hotellet.

Torsdag den 14. august
Efter morgenmaden pakkes bussen og vi forlader hotellet. Hjemturen køres ad samme rute som udturen. 

Der tages forbehold for ændring i programmet.
Alt dette m.m. tilbyderSydøstjyllands kredsen og Tiger Rejser for en pris pr. person 3.895,00 kr. i dobbeltværelse. Alt er inkluderet i prisen; dog er drikkevarer og evt. drikkepenge ikke inkluderet. Tillæg for eneværelse 450,00  kr.
Det blå sygesikringsbevis og tegning af rejseforsikring må du selv skaffe.
 
Er du/I blevet interesseret i at deltage i turen, kan du/I få yderligere informationer og et mere detaljeret program ved at kontakte Gert Schou Weingardt tlf: 70240416 
Bindende tilmelding og betaling af depositum 1.000 kr. pr. person senest den 14. maj  
Deltagere fra andre kredse i Danmark er meget velkomne til at deltage i turen; dog har medlemmer fra Sydøstjylland fortrinsret indtil den 14. maj.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Kreds Sydøstjylland

ReturKalender

September 2015:
Medlemsmøde den 16. sep. Med besøg af Birgit Christensen fra IBOS.
Hun fortalte om IBOS og hjælpemiddeludstillingen, fremviste forskellige hjælpemidler.

ReturKalender

Oktober 2014:

ReturKalender

November 2015:


Den 6. november
Afholdt efterårsfest på Hotel Hedegården.

ReturKalender

December 2014:

ReturKalender

Januar 2015:

ReturKalender

Marts 2015:
Forårsfest med underholdning afholdt på Korning Kro

ReturKalender

Til hovedmenu

Bo- og aktivitetscentret Solgaven, Vejle

I Danmark findes der 5 Solgavehjem, som er specielt indrettet for blinde - det ene ligger i Vejle.
For Solgavehjemmene gælder, at blinde har fortrinsret til at bo der.
På et Solgavehjem er det altså normalt at være blind, og mange beboere oplever bofællesskabet med ligestillede som en befrielse, fordi de slipper for hele tiden at blive gjort opmærksom på deres handicap.
Personalet har specialviden om synshandicap og er uddannet i at yde særlig omsorg for blinde med et plejebehov.
Solgavehjemmene er på enhver måde - fra arkitekturen og indretningen til aktiviteterne og adgangen til information - gennemtænkt med henblik på, at blinde skal bo og færdes i dem.
På Solgaven i Vejle forefindes 2-rums plejeboliger, ligesom man også har dagtilbud.
Læs mere om Solgaven Vejle på hjemmesiden www.solgaven-vejle.dk

Solgaven

(Indsat billede viser eksempel fra fællesareal på Solgaven, Vejle).

Solgavebeboer

(Indsat billede viser beboer på terrassen foran sin lejlighed).

Til hovedmenu

Fuglsangcentret

Her i Trekantområdet ligger Fuglsangcentret i naturskønne omgivelser tæt ved den smukke Fuglsangskov i Fredericia - byen, som danner det centrale samlingspunkt for Danmark med de bedste offentlige tranportmuligheder.

Fuglsangindgang

(Indsat billede: Fuglsangcentrets hovedindgang set fra "rundkørslen").

Fuglsangcentret er Dansk Blindesamfunds hotel, kursus- og feriecenter, som tilbyder hotelovernatninger for enkeltpersoner og grupper samt professionelle konference-, kursus- og mødefaciliteter af høj standard.
Fuglsangcentret er opført i 1989 og har gennemgået en gennemgribende renovering og ombygning i 2000.
Der forefindes 60 værelser med bad/toilet, TV og telefon. Der er funktionelle mødelokaler, grupperum og undervisningslokaler, stor konferencesal, restaurant, café/bar og lyse opholdsrum. Endvidere forefindes swimmingpool, sauna og motionsrum.
Fuglsangcentret besidder - foruden de fysiske rammer - også den fornødne viden og erfaring til at gennemføre såvel små som store arrangementer.
Fuglsang Skov og Centret er forbundet med et stisystem, som giver god adgang til rekreative områder med mulighed for trave- og joggingture i skoven.
Se mere om Fuglsangcentret på hjemmesiden www.fuglsangcentret.dk

Svømmehal

(Indsat billede: Fuglsangcentrets svømmehal er særdeles populær, ikke mindst blandt centrets mange feriegæster).

Til hovedmenu

Hjælpemidler

Reparationer eller udskiftning af kompenserende bevilligede hjælpemidler for borger med kombineret syns/høretab.
.
Da her er forskellige henvisnings procedurer, anbefaler vi dig , at kontakte din lokale DBS Konsulent, der vil henvise dig til rette myndighed.
Kolding og Fredericia Kommuner: Birthe C. Knudsen , på tlf. 23 40 92 32.
E-MAIL:
bkn@blind.dk

Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner, Anne Lise Pedersen, på tlf. 75 65 00 09.
E-MAIL:
alp@blind.dk

Hvor og hvordan får borger rådgivning og hjælp til ansøgning af kompenserende hjælpemidler, omkring syn,hhøre,tale, samt tekonologi med ZOOM og skærmlæserprogrammet JAWS?

A: Din øjenlæge samt ørelægekan med dit samtykke henvise dig til:
 Din lokale DBs konsulent, der  vil hjælpe dig til rette myndighed.
Kolding og Fredericia Kommuner: Birthe C. Knudsen på tlf. 23 40 92 32.
E-MAIL:
bkn@blind.dk

Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner, Anne Lise pedersen på tlf. 75 65 00 09.
E-MAIL:
alp@blind.dk

B: Til kredsens 2 kommunikationscentre for syn-høre-tale og teknologi området, med rådgivning om f.eks.  Zoomtekst  (forstørrer program på tekst for svagsynede) Skærmlæser program, Jaws (oplæser med piletaster alt fra skærm)


For Kolding og Vejle Kommuner sendes henvisningen til:
CKHM, Center for kommunikation og hjælpemidler , Vestre engvej 56, 7100 Vejle. Tlf. 79 43 60 60
Borger bliver først indkaldt til rådgivning, samt afprøvning, når CKHM har fået bevilling hertil fra din kommunes myndighed.

Fredericia Kommune , har hjemtaget rådgivning på syn, høre, tale, samt teknologiområdet med ZOOM og skærmlæserprogrammet JAWS.

Her må henvisningen gå direkte til
myndighed@fredericia.dk


Hedensted og Horsens Kommuner: Her må henvisningen gå til.


Hedensted og Horsens Kommuner: Her må henvisningen gå til.
ASV Kommunikationscenter for syn-høre-tale samt teknologi,
 Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens. Tlf. 76 29 72 21
 
De indkalder da borgeren til rådgivning oggg afprøvning, når de har fået bevillingen hertil fradin kommunes myndighed.

Til hovedmenu

Nyttige adresser


Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon 38 14 88 44
Mail: info@blind.dk

Institut for Blinde og Svagsynede
Rymarksvej 1
2900 Hellerup
Telefon 39 45 25 45
Mail: ibos(at)ibos.dk

Blindes Arbejde
Tomsgårdsvej 17 - 19, 3. sal
2400 København NV
Telefon 38 34 33 88
Mail: ba@blindes-arbejde.dk 

FDDB
Foreningen Danske DøvBlinde - synshørehæmmede
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 36 75 20 96
Fax 36 75 14 03
Mail: fddb@fddb.dk

Kristeligt Arbejde blandt Blinde
Jernbanegade 19 A
7000 Fredericia
Telefon 75 91 02 55
Mail: post@kabb.dk

Plejehjemmet Solgaven i Vejle
Solgave Allé 14
7100 Vejle
Telefon 75 81 62 11
Mail: solgaven@vejle.dk


Fuglsangcentret
Søndermarksvej 150
7000 Fredericia
Telefon:  76202100
Mail: fuglsang@blind.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
telefon 36 75 17 77
Kontoret er åbent fra 8.30 - 16.00 - fredag lukkes dog kl. 15.30

Det Centrale Handicapråd
Bredgade 25, opg. F, 4.
1260 København K
Telefon 33 11 10 44

Center for Kommunikation og Hjælpemidler
Vestre Engvej 56
7100 Vejle
Telefon 79 43 60 60
kommunikationoghjaelpemidler.vejle@soc.regionsyddanmark.dk

Nota
bibliotek for synshandicappede) Teglværksgade 37, 2100 Kbh. Ø
Tlf.: 39 13 46 00
Mail: info@nota.nu

DSB handicapassistence og billetbestilling:
Her kan du ringe for at bestille billet til tog, samt handicapassistence til at kommei, og fra tog.
Tlf. 70 13 14 19

ASV Kommunikationscenter, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens
Tlf.: 76 29 72 21

Hjælpemiddelforhandler:
Butik Kik.
Tlf.: 36 46 19 60
mail@butikkik.dk

Hjælpemiddelforhandler
Synsnerven Hfh
Ved   Rober Düringer
Tlf: 98 95 42 44
hfh@synsnerven.dk

Adresser på Øvrige Kredse
under Dansk Blindesamfund
(på Dansk Blindesamfunds hjemmeside)