Dansk Blindesamfund Sydøstjylland

OBS OBS!

Bor du i Kolding og Vejle kommune har vi særlig interessant nyt til dig.

Sommerhilsen til alle

Bestyrelsen med konsulenterne, vil her ønske medlemmer med familie, hjælpere, en rigtig dejlig sommer, i dit hjem, ude i det smukke danske landskab,måske  ved stranden.Sommeren har vi alle, lige omkring os, med fuglekvidren, blomsternes dufte, senere frugternes duft, når de modnes.Sommer, sol og varme, giver ny energi til alle. Vi glæder os til samvær med jer igen til efteråret.
M.V.H.
Bestyrelsen.

Velkomst

Dansk Blindesamfund er en forening af blinde og stærkt svagsynede i Danmark.
Siden 1911, da foreningen blev stiftet, har vi brugt al vor indflydelse og indsigt til at forbedre blinde og svagsynedes vilkår.
Dansk Blindesamfund er opdelt i et antal kredse, hvoraf Sydøstjylland er nr16.
En forudsætning for indmeldelse i Dansk Blindesamfund er, at man opfylder visse kriterier for stærk svagsynethed, som kun kan fastslås af en øjenlæge. Patienter, som opfylder disse kriterier, kan give øjenlægen tilladelse til på deres vegne at søge om optagelse i Dansk Blindesamfund.
Selvom det således ikke er hvem som helst, der blot kan indmelde sig i foreningen, er denne dog organiseret efter ganske sædvanlige demokratiske principper.
På kredsens årlige ordinære generalforsamling vælger medlemmerne, hvoraf der i Sydøstjylland er ca. 650, en bestyrelse bestående af 7 personer, der har ansvaret for foreningens daglige ledelse.
Herudover betjenes kredsen af 2 Dansk Blindesamfunds konsulenter.
Vi håber, at du føler dig godt orienteret om os og vort arbejde, når du har bevæget dig rundt på denne hjemmeside, men sidder du alligevel tilbage med ubesvarede spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kredsens formand Jan Toftegaard Eliasen på telefon. 50 92 41 37
Du kan også sende en e-mail til formanden