Dansk Blindesamfund Sydøstjylland

Velkomst

Kredsens konto oplysninger:
EVT.indbetalinger kan ske på:
Reg. 1551 Kontonr. 3288097321

Dansk Blindesamfund er en forening af blinde og stærkt svagsynede i Danmark.
Siden 1911, da foreningen blev stiftet, har vi brugt al vor indflydelse og indsigt til at forbedre blinde og svagsynedes vilkår.
Dansk Blindesamfund er opdelt i et antal kredse, hvoraf Sydøstjylland er nr16.
En forudsætning for indmeldelse i Dansk Blindesamfund er, at man opfylder visse kriterier for stærk svagsynethed, som kun kan fastslås af en øjenlæge. Patienter, som opfylder disse kriterier, kan give øjenlægen tilladelse til på deres vegne at søge om optagelse i Dansk Blindesamfund.
Selvom det således ikke er hvem som helst, der blot kan indmelde sig i foreningen, er denne dog organiseret efter ganske sædvanlige demokratiske principper.
På kredsens årlige ordinære generalforsamling vælger medlemmerne, hvoraf der i Sydøstjylland er ca. 650, en bestyrelse bestående af 7 personer, der har ansvaret for foreningens daglige ledelse.
Herudover betjenes kredsen af 2 Dansk Blindesamfunds konsulenter.
Vi håber, at du føler dig godt orienteret om os og vort arbejde, når du har bevæget dig rundt på denne hjemmeside, men sidder du alligevel tilbage med ubesvarede spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kredsens formand Jan Toftegaard Eliasen på telefon. 50 92 41 37
Du kan også sende en e-mail til formanden

KREDSTELEFON

Nyhed

Vi har oprettet en kredstelefon. Her kan du høre, hvad der sker i vores kreds og få oplysning om nye aktiviteter.
Herved kan du via din telefon få fornemmelse af, hvad der sker på kreds niveau.
Ring på telefon 70223201.
Du kan ikke lægge besked på dette nummer men blot høre meddelelserne og lægge på.
Den vil opdateret en gang om måneden og oftere hvis der er behov for det.
Infotelefonen vil være klar fra ca. primo november.

På vegne af
Bestyrelsen og lokalkonsulenter

Fra bestyrelsen, kan du her læse den information, danske handicap organisationer, har modtaget om valg procedure og regler.
Husk du som synshandicappet, selv må vælge den person du ønsker hjælp fra i dit netværk uden tilsynsforordnede.
Her følger informationen .

DU KAN FÅ HJÆLP TIL AT SÆTTE DIT X

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp til at stemme ved folkeafstemningen den 1. juni 2022

Hjælp til at stemme på afstemningsdagen

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?
Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.
Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.
Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:
· ledsagekort
· parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
· lægeerklæring
· erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).
Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:
· Sort pen (en sort tusch)
· Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
· LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
· Overlægsplade til stemmesedlen (NYT)
· Hæve-/sænkebord
· CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Obs: Hæve-/sænkebord og CCTV findes ikke på alle kommunens valgsteder.
Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet valgsted i din kommune.
Kommunen skal have din ansøgning senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.
Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside valg.im.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har spørgsmål til
· hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted,
· hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme, eller
· hvordan du søger om at flytte valgsted.


Hilsen Bestyrelsen og lokalkonsulenterne.