Dansk Blindesamfund Sydøstjylland

Velkomst

Kredsens konto oplysninger:
EVT.indbetalinger kan ske på:
Reg. 1551 Kontonr. 3288097321

Dansk Blindesamfund er en forening af blinde og stærkt svagsynede i Danmark.
Siden 1911, da foreningen blev stiftet, har vi brugt al vor indflydelse og indsigt til at forbedre blinde og svagsynedes vilkår.
Dansk Blindesamfund er opdelt i et antal kredse, hvoraf Sydøstjylland er nr16.
En forudsætning for indmeldelse i Dansk Blindesamfund er, at man opfylder visse kriterier for stærk svagsynethed, som kun kan fastslås af en øjenlæge. Patienter, som opfylder disse kriterier, kan give øjenlægen tilladelse til på deres vegne at søge om optagelse i Dansk Blindesamfund.
Selvom det således ikke er hvem som helst, der blot kan indmelde sig i foreningen, er denne dog organiseret efter ganske sædvanlige demokratiske principper.
På kredsens årlige ordinære generalforsamling vælger medlemmerne, hvoraf der i Sydøstjylland er ca. 650, en bestyrelse bestående af 7 personer, der har ansvaret for foreningens daglige ledelse.
Herudover betjenes kredsen af 2 Dansk Blindesamfunds konsulenter.
Vi håber, at du føler dig godt orienteret om os og vort arbejde, når du har bevæget dig rundt på denne hjemmeside, men sidder du alligevel tilbage med ubesvarede spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kredsens formand Jan Toftegaard Eliasen på telefon. 50 92 41 37
Du kan også sende en e-mail til formanden

Ophør af Kolding Lydavis.

OBS: Kolding Biblioteks medarbejder, sendte, sidste uge i februar,  bestyrelsen iDBS Sydøstjylland besked om: Første april ophører udgivelsen af den ugentlige lydavis i Kolding. Produceret via Kolding Bibliotek, med indlæsning hos NOTA, biblioteket i København, hvor vi låner lydbøger.
De skrev: Abonenterne, i uge 7 og 8 kunne læse, om lydavisens ophør pr. 1. april. Begrundelsen for ophør af lydavis produktionen, skyldes, Kolding Kommune i efteråret 2018 besluttede denne besparelse på deres budget, fra1. april 2019. Desværre bliver bestyrelsen og abonenter først bekendte med disse fakta, sidste uge i februar.
Bestyrelsen og lokal konsulent Birthe C. Knudsen, er i fuld gang med at finde en løsning, så lydavisen kan udkomme engang ugentlig på CD-Rom, med artikler fra Jyske Vestkysten, og Kolding ugeavis, , samt kredsaktiviteter, som alle kender lydavisen.Kære abonenter, der må forventes nogle tid uden lydavis.Vi håber at kunne opretholde nuværende abonementliste, med håb om vi inden for overskuelig tid, har fundet økonomi, samt indlæsnings og kopierings muligheder til at udgive fortsat en ugentliglydavis, mod mindre årlig abonementspris på 200-300 kr.
  I vil kunne læse i medlemsbladet fra Dansk Blindesamfund og på hjemmesiden hvornår vi kan starte op igen
Derudover vil I kunne kontakte: Nuværende og fremtidige lydavis kontaktperson,  lokal konsulent Birthe C. Knudsen  på mobil: 23 40 92 32
M.V.H.
DBS Sydøstjyllands bestyrelse.