Sådan bliver du medlem

Dansk Blindesamfund SYDØSTJYLLAND er en forening af blinde og stærkt svagsynede i Sydøstjylland. Derfor skal man opfylde visse synskriterier for at blive medlem.
Kontakt kredsens konsulent, som meget gerne hjælper dig videre og svarer på dine spørgsmål. Tlf. 75 65 00 09 Anne Lise Pedersen eller 23 40 92 32 Birthe Carøe Knudsen.

Synskriterier

Man skal have en synsrest på 6/60 eller mindre på bedste øje eller
man skal have en synsrest på over 6/60 med komplikationer, der medfører at synsrestens værdi vurderes til at være lig med eller mindre end 6/60.
En synsrest på 6/60 betyder, at det en normaltseende kan se på 60 meters afstand, kan en person med en synsrest på 6/60 se på seks meters afstand.
Komplikationer, der kan gøre synsrestens værdi lig med eller mindre en 6/60 er f.eks. et meget indsnævret synsfelt.
Medlemskab
For at vi kan oprette dig som medlem af Dansk Blindesamfund Sydøstjylland har vi brug for din journal fra din øjenlæge eller kommunikationscenterl. Journalen viser, om du opfylder synskriterierne.
Den nemmeste måde er, at du får øjenlægen til at melde dig ind i foreningen eller du kan kontakte kredskonsulenten som gerne aflægger dig et besøg.

Kontingent

Det koster 250 kr. om året, men til gengæld opnås også visse klare fordele.