Støt os

CVR. nr. 30 05 64 69
Bank 1551 32 88 09 73 21
og træk samtidig din støtte fra i skat.
Bidrag til velgørende foreninger kan trækkes fra i skat og Dansk Blindesamfund Sydøstjyllandd indberetter dit gavebidrag, så du automatisk får fradrag. Det kræver blot, at du ved indbetalingen oplyser CPR-nummer til brug for vores indberetning til SKAT. Beløbet vil så fremgå af din årsopgørelse. Det mest effektive er, at sende en mail til kredskassere Per Hjørnelund med beløb og CPR-nummer eller påføre CPR-nummeret sammen med navnet ved indbetalingen.

Gavebidrag
Ligningslovens § 8A er blevet ændret, så du fra og med skatteåret 2012 kan få fradrag for de bidrag, du i løbet af året indbetaler til Dansk Blindesamfund Sydøstjylland (og evt. andre godkendte organisationer) fra den første krone og op til 14.500 kroner.
Ændringerne trådte i kraft pr. 1. januar 2012.
Medlemskontingent, lotterisedler, varekøb osv. giver som hidtil ikke ret til fradrag.

Gavebrev / løbende ydelse
Et gavebrev er en aftale med Dansk Blindesamfund Sydøstjylland om at yde et fast årligt bidrag i 10 år. Tegner du et gavebrev, kan du i langt de fleste tilfælde fradrage hele dit bidrag. Maksimumsgrænsen for fradrag er 15.000 kr. eller 15 % af din årsindkomst (personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst).
Gavebrevsydelser er fradragsberettigede efter Ligningslovens § 12 stk. 3. Der er ingen minimumsgrænse for størrelsen af det årlige bidrag, mens der er to typer af maksimumsgrænse. For langt de fleste gavebreves vedkommende vil hele den årlige ydelse dog i praksis som oftest være fuldt fradragsberettiget.
Gavebrevsydelser er fradragsberettigede efter Ligningslovens § 12 stk. 3. Der er ingen minimumsgrænse for størrelsen af det årlige bidrag, mens der er to typer af maksimumsgrænse. For langt de fleste gavebreves vedkommende vil hele den årlige ydelse dog i praksis som oftest være fuldt fradragsberettiget.
Maksimumsgrænse for fradrag
Maksimumsgrænserne for hvor stort et fradrag du kan opnå ved at oprette en gavebrevsaftale:
Fradraget kan højst udgøre 15 % af din indkomst. Det vil sige, at hvis du f.eks. tjener 300.000 kr. om året, er det maksimale fradrag 45.000 kr.
Hvis gavebrevets årlige ydelse ikke overstiger 15.000 kr., har du dog ret til fuldt fradrag. Det vil sige, at selvom ydelsen måtte svare til mere end 15 % af din årsindkomst, har du stadig ret til fradrag for hele beløbet.
Kontakt kassere Per Hjørnelund for yderligere spørgsmål og evt. indbetalinger, som gøres nemmest via PBS
Testamenter og gaver
Ved at betænke Dansk Blindesamfund Sydøstjylland kan du hjælpe os med at give synshandicappede i Sydøstjylland en bedre og mere indholdsrig hverdag og sikre vores ret til at leve som ligeværdige mennesker.
Dansk Blindesamfund Sydøstjylland er en humanitær organisation og er derfor fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, du testamenterer til os, går ubeskåret
Dansk Blindesamfund Sydøstjylland anbefaler, at du tager kontakt til en advokat, der nemt og forholdsvis billigt kan hjælpe dig med at udfærdige et testamente, som dækker netop dine ønsker. Ved at tilgodese det lokale arbejde i Dansk Blindesamfund Sydøstjylland kan du i mange tilfælde tilgodese både familien og os, uden at din familie får mindre i arv af den grund, men alt det ved advokaten langt mere om.