Arrangementer

Tak til bestyrelsen og konsulentordningen.

Herfra skal lyde en stor tak til Bestyrelsen, konsulentordningen i Dansk Blindesamfund for den fine reception I gav mig den, 1. april i anledning af mit 40 års jubilæum, som lokal konsulent i DBS. Tak til Solgavens leder, køkken, samt beboere der gav rammerne, og traktementet til en spisestue fyldt op med gæster. Tak til medlemmer, pårørende, kollegaer og samarbejds partnere for dejlig fremmøde. Uden jer kan en lokal konsulent ikke lykkes som tovholder og bindeled, der både binder tingene sammen, og løser knuderne, hvor de kan findes.
Tak for buketter, gaver, telefon og mail hilsner, det varmer mere end I forestiller jer.
M.V.H.
DBS Konsulent Anne Lise Pedersen.

Vejle temaklub .

Ingen mødedag i maj grundet helligdage.

Horsens Temaklub.

Ingen mødedag i maj grundet helligdage.

Fredericia-Kolding , Vejle og Horsens tema vender tilbage med fælles fyraftens tur sidst i juni når valg er overstået.
M.V.H.
Klubværterne i de 3 klubber og bestyrelse.

Besøg på Trapholt museet.

Tirsdag/(bemærk anden ugedag) d 30 april kl 13-ca 15 er der rundvisning på Trapholmuseet Æblehaven 23 Kolding.
Vi får en guidet rundvisning og går derefter i cafeen for at få lidt til ganen.Alle medlemmer og aktivitetsmedlemmer med ledsagere er velkomne.
Prisen bliver 90kr i entre,ledsagere er gratis + hvad der fortæres i cafeen.
Ring til Tove 75 53 54 36 eller 25 69 44 39, Inge Mette 40 91 54 78 .

Fredericia Tandemklub:

Så tager vi cyklerne frem

Tandemcykling Fredericia/Vejle/Kolding/Middelfart 2019

Har du lyst til motion og socialt samvær i skøn forening, så kan Fredericia Tandemklub lige være noget for dig. Vi mødes hver mandag aften kl. 18.15 på Depotgården, Lollandsgade 2, Fredericia i perioden april til oktober. Første klubaften i år er mandag den 1. april.
Efter kun få kilometers kørsel er du ude i den skønne natur omkring Fredericia/Lillebælt. Turenes længde tilrettelægges efter de enkeltes ønsker og formåen. Efter ønske er der derudover mulighed for at deltage i forskellige motionscykelløb.
Cykelaftenerne slutter vi af med kaffe og hyggeligt samvær, hvor snakken går lystigt.
Vi vil gerne dele glæden ved tandemcykling med endnu flere, og vi har plads til nye – både bagsmækkere og piloter, så kom frisk og oplev stemningen i Fredericia Tandemklub.
Tandemklubben ser frem til at møde dig , så du også kan få fantastiske cykeloplevelser med glade, positive og engagerede mennesker.
Kontakt formand Kurt Berdiin på tlf. 50 51 82 78 for nærmere information.
Cykelhilsener
Børge M. Andersen
Fredericia Tandemklub

Kredsgeneralforsamling.

DBS Sydøstjylland indkalder medlemmer med evt. ledsager til lørdag d. 6/4, fra kl. 11,45-16,3 på Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia.
Der serveres frokost med en øl/vand, samt eftermiddagskaffe med lidt kage. Hvor kredsen  er vært. Der er  højtaler, bærbar mikrofon og teleslynge under hele mødet.
Dagsorden:
1. Valg af 3 stemmetællere, samt 1 dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Bestyrelsens årsberetning 2018. Ved formand Jan Eliasen.
4. Regnskabet 2018, ved kasserer Gert Weingardt.
5. Indkomne forslag
A. Fra Landsforeningen.
B. Fra kreds. Forslag må være formand Jan Eliasen, Lindealle 16, 8700 Horsens, i hænde senest 8 dage før. mail: jte@blind.dk
6. Valg A.Formand Jan Eliasen, Horsens. Modtager genvalg.
B. 2 bestyrelses medlemmer.
Tove Mikkelsen, Kolding. Modtager genvalg
Bjarne Skou Nielsen, Horsens. Modtager ikke genvalg.
C. Valg af 3 supleanter.
Søren L. Jensen, Vejle.
Jette B.  Pedersen, Horsens.
Ruth Trip, Vejle.
7.Årsberetning fra Forretningsudvalget.
8. Evt.
Alle tilmeldte får tilsendt Dagsorden, referat fra 2018, årsberetning 2018 og Regnskab  2018 på CD eller på tryk.
Tilmeldingen må ske senest 14/3 til:
Tove Mikkelsen på tlf. 75 53 54 36.
Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
Bustider og opsamlings steder:
10.00 Juelsminde
10.30 Horsens st.
10.45 Hedensted
11.00 Solgaven
11.15 Vejle st.
11.45 Fuglsangcentret

10.30 Lunderskov
10.45 Vamdrup
11.00 Christiansfeld
11.15 Kolding st.
11.30 Taulov
11.45 Fuglsangcentret

Returkørsel kl. 16.30.M.V.H.
Bestyrelsen.

OBS Tilføjelse til dagsordenen:Kredsgeneralforsamling

Lørdag d. 6/4 Kl. 11,45-16,30, på Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000Fredericia.
Da nuværende kredskasserer, Gert S. Weingardt fraflytter kredsen. Kommer der et ekstra punkt under valg. Med valg af ny kredskasserer.Mvh-
Bestyrelsen

Horsens-Hedensted Temaklub —

Indbyder medlemmer, aktivitetsmedlemmer med evt ledsagere torsdag d. 25/4 kl. 13,00,15,30.
Indbyder medlemmer og aktivitetsmedlemmermed evt ledsagere., til klubmøde torsdag d. 25/4 kl. 13,00-15,15 . Denne gang et besøg med rundvisning på Horsens kunst museum med guidet rundvisning og kaffe med brød. Pris. 25 kr. Tilmelding må ske senest torsdag 11/4 grundet påsken. til: Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09.
Hilsen bestyrelsen.

Vejle temaklub —

indbyder medlemmer og aktivitetsmedlemmer med evt ledsagere, tirsdag d. 30/4 kl. 14,00-16,00, til et besøg på Museet: Spinderihallerne i Vejle, med guidet rundvisning og kaffe med brød på stedet. pris. 25 kr. Seneste tilmelding tirsdag d. 23/4 til. Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
M.V.H.
Bestyrelsen.