Arrangementer

Tilmelding til arrangementer.

Man kan altid tilmelde sig til arrangementer på enten tlf,mobi eller e-mail.
Hvis man vil tilmelde sig på e-mail kan adresserne findes på siden bestyrelse, som er her.
Eller på siden konsulenter, som er her.

Vejle Tandemklub

Der indkaldes til generalforsamling onsdag d.18/8kl.18,30-20,30 Gulkrog 11, 7100 Vejle.
Dagsorden ifølge lovene.
Evt forslag, må være formanden i hænde senest 8 dage før.
Klubben har gå og cykel aftener om mandagen, svømning onsdage,  i varmtvandsbassin fra september til medio juni.
Nye medlemmer med ledsagere er meget velkomne.
Tilmelding må ske til.
Formand jørgen Nielsen på:mobil 61 66 91 60  eller på e-mail her

Kredsgeneralforsamling og sommerfest:

Bestyrelsen indbyder, medlemmer og aaktivitets medlemmer med evt ledsager til:
fredag  d. 27/8, kl. 14,00-17.00 på Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia. Kredsen er vært ved: Kaffe/the  med kage. Der er højtalere, teleslynge og vandre mikrofoner i mødelokalet.
Dagsorden:
1: Valg af3   stemmetællere og dirigent.
2: Godkendelse af referat fra 7. november 2020.
3.: Bestyrelsens årsberetning 2020,ved formand Jan Eliasen.
4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020, ved kasserer Per Hjørnelund.
5: Indkomne forslag må være kredsformand Jan Eliasen, Lindealle 16, 8700Horsens i hænde 8 dage før.
A: fra Landsforeningen.
B: Fra kreds.
6: Valg:
A: Formandsvalg, Jan Eliasen, Horsens.
B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
A: Tove Mikkelsen, Kolding.
Erik Gotfredsen, Horsens.
Valg af 3 supleanter.
1. Ernst Bintzux, Børkop.
2. Anders Bording, Løsning.
3. Jette B. Pedersen, Horsens.
Alle villige til genvalg.
7: Nyt fra Fu ved forretningsudvalgsmedlem.
8: Evt:
OBS: Aktivitetsmedlemmer må gerne deltage i generalforsamlingen, har dog ingen stemmeret.
OBS: Fra kl. 17,30 til kl. 22,00 Fortsætter vi med sommerfesten, med grill buffet, Kaffe/the, småkager. Med underholdning med musik og sange vi kender fra Bamse.
Begge arrangementer er gratis for medlemmer, aktivitets medlemmer med evt ledsager
Bustider:
12.00 Juelsminde rutebilst.
12.30 Horsens st.
12.45 Hedensted, Østerbrogade v/Imerco
13.00 Solgaven
13.15 Vejle trafikcenter
13.45 Fuglsangcentret
12.30 Lunderskov st.
12.45 Vamdrup st.
13.00 Christiansfeld rutebilst., Kongensgade
13.15 Kolding rutebilstation
13.30 Taulov v/kirken
13.45 Fuglsangcentret
Returkørsel kl. 22.00
Tilmelding må ske senest torsdag d. 19/8  til:
Tove Mikkelsen på tlf. 25 69 44 39
Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09.

Folkeoplysning via AOF 2021-2022.

Bestyrelsen har i samarbejde med Folkeoplysnings forbundet AOF, forhandlet os frem til lektions pris 30 kr.måske opstart uge 39. For små hold for synshandicappede, mindst 5, max 7 deltagere. Da ingen ved om Corona melder sig igen. har aftenskolerne ønsket, vi stiller med et hold, da forsøges alt sat igang, hvis lokaler, underviser kan findes. Udfra modtagne medlemsønsker, har vi følgende fag, som muligheder.
Lokalhistorie, Kongernes byer, Blomsterbinding, kreative håndarbejder, motion, stole gymnastik og anden let yoga-gymnastik.
Har du helt andre ønsker, da kom frem med dem til de respektive kontakt personer.
Hjælp til hel eller delvisTAXA befordringgives kun i streng nødvendig omfang til dig, der ikke selv færdes i byen, med bus-tog.,Mod egenbetaling tur-retur 40 kr.Kontaktpersonerne, skal forud have visiteret kørslen først i bestyrelsen.
Tilmelding må af hensyn til planlægning ske og hvis hjælp til befordring ønskes må ske senest 1/9 til kontakt personerne,
Ret til evt ændringer forbeholdes.

Kolding: Litteratur.
Kreative håndarbejder
Yoga let gymnastik
Kontaktperson er: IngeMette Rasmussen, Mobil: 40 91 54 78.
Fredericia. Litteratur.
Lokal historie.
Yoga let gymnastik.
Kontaktperson er: Tove Mikkelsen, Mobil: 25 69 44 39

Vejle. Mandage,ulige uger. kl. 17, 00-20,00 30 lektioner. Madlavning.
Ved Else Skov, Langelinie skolen, Strandgade 2 7100.
Torsdag ulige uger. kl. 9,30-11,30 20 lektioner.Litteratur, ved Anne Lise Pedersen, Sted ikke fastsat endnu..
Kontakt person. Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09

Horsens Mandag ulige uger kl. 10,00-12,30 30 lektioner. Litteratur, ved Anne Lise Pedersen.
Sund by, Åboulevarden 52.
Kontakt person. Anne Lise Pedersen tlf. 7565 00 09

Kredsens temaklubber:

Vi satser på det bliver muligt at mødes i vores temaklubber fra nedenstående datoer.
Fredericia-Kolding d. 27/9 kl. 13-15  Kolding Bibliotek.
Tilmelding til. tove Mikkelsen tlf. 25 69 44 39 IngeMette Rasmussen tlf.40 91 54 78
Vejle 31/9 kl. 09,30-11,45 Solgaven.Tilmelding til: Anne Lise 
pedersen 75 65 00 09.
Horsens   23/8  kl. 13,00-15,30, Sund by, Åboulevarden 52
Tilmelding til: Anne Lise Pedersen 75 65 00 09

Faldteknik

– For alle aldre
– I samarbejde med kreds Sønderjylland og Fyn.
Er du bekymret for at falde eller miste balancen, når du går?
Går du meget forsigtigt, fordi du føler dig utryg og nervøs, når du færdes?
Har du udfordringer i forhold til balancen?
Med dette kursus vil du lære forskellige faldteknikker, så du kan passe på dig selv og føle dig tryg, når du færdes.
Gennem forskellige øvelser og teknikker vil du lære:

    at falde på en sikker måde, hvis uheldet skulle være ude
    at rejse dig igen efter et fald
    at få større tryghed og tillid til din balance og evne til at færdes, uden at komme galt afsted

Alle kan være med, uanset alder, idet undervisningen foregår i trygge rammer med tydelig instruktion. Nogle øvelser laves siddende, andre øvelser laves på madrasser. Alle øvelser tilpasses den enkelte.Kurset tager 4 timer og udbydes af Corona Task Force, i samarbejde med Mathias Krabholt fra  ”I bedste fald., som har udviklet disse kurser tilrettet folk med synshandicap.  Kurset er inklusiv forplejning i form af en sandwich og en vand.Der er et maksimum på 10 deltagere på et kursus, men skulle der være flere tilmeldte, vil vi lave ekstra hold på anden dato.
Så gå ikke glip af denne chance for at få en god oplevelse og samtidig gå hjem med viden og redskaber til at føle sig bedre rustet til daglige udfordringer.
Hvor og hvornårSøndag den 19. september 2021 fra kl. 10-14 på Fuglsangcentret i Fredericia.
Tilmelding senest den 1. september  til Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09
Oplys evt. diæt og behov for kørsel ved tilmelding.
V.H.
Bestyrelse og lokalkonsulenter.