Arrangementer

DH (Danske handicaporganisationers ) årsmøder i kredsen.

Hedensted d. 5/3 kl. 18,00 i Frivillighedshuset, Østerbrogade 21 B, 8722Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
HorsensD. 15/3  kl. 18,00.Sund By, Åboulevarden 52,8700  Jette Pedersenpå tlf. 30 66 07 13  på tlf.
Vejle 19/3 kl. 18,00 Foreningernes hus. Vissingsgade 31, 7100. Der er elevator.Anne Lise på tlf. 75 65 00 09
Kolding19/3 kl. 18,30 Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000.   IngeMette Rasmussen på tlf 75 56 18 78.
Fredericia: Info hos Jan Eliasen påtlf.  50 92 41 37

Horsens og Vejle Tema klub.

Indbyder medlemmer med evt ledsager til heldags før påske aktivitet, på Solgaven tirsdag d. 20/3 kl. 9,30-fælles formiddagskaffe, produktion af påskedekorationer. Medbring selv skål. Kl. 12, dagens 2 retters middag. Kl. 13,00 -15,00 foredrag/underholdning. Pris: 100 kr. plus materialer . Tilmelding senest 12/3 til Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
Der bliver fælles befordring fra Horsens mod egenbetaling på 40 kr.
M.V.H.
Bestyrelsen.

Har du lyst til at se Foreningernes Hus i Vejle.

Indbydes du med evt ledsager til tirsdag d. 10/4 kl. 10,00-11,30. Det er på Vissingsgade 31 2. sal der er elevator. Vi får vist lydavis lokalet, møder et par frivillige der producerer. Der bliver samtidig bruger møde omkring  Vejle lydavis. Pris. For kaffe og brød 40 kr.
Tilmelding til: Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
M.V.H.
Bestyrelsen.

Kolding-Fredericia temaklub i marts.

Det bliver igen noget om hjælpemidler.
Denne gang mødes vi tirsdag d.27.marts kl.13-15 Banegårdspladsen 2, 2.sal Kolding.
Vi får besøg af søren Jensen der selv er blind.
Han vil demonstrere Web-box, som er en afspiller der kan afspille radio, gå på nettet og hente lydbøger, lydaviser lige så snart de er færdige, d.v.s. vi ikke skal vente på posten.
Han har også 3D-penne man kan tegne med. Det betyder man kan få ophøjede tegninger der kan følges med en finger. Kun fantasien sætter grænser for hvad det kan bruges til. Vi får selvfølgelig lov at prøve selv.
Har du lyst at være med, så ring og tilmeld dig og en evt ledsager.
Der kan købes kaffe,te og brød for 25 kr.
Ring til Tove tlf 75 53 54 36, mobil 25 69 44 39 eller Inge Mette tlf 75 56 18 78, mobil 40 91 54 78.
M.V.H.
Bestyrelsen.

Kredsgeneralforsamling.

Bestyrelsen i DBS Sydøstjylland indbyder medlemmer med evt. ledsager til lørdag d. 7/4, fra kl. 12,00-16,00 på:Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000.Der serveres frokost med en øl eller vand, samt  eftermiddagskaffe med lidt kage, hvor kreds er vært. vi har højtaler, bærbar mikrofon og tele under hele mødet.
Dagsorden:
1. Valg af 3 stemmetællere, samt 1 dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Bestyrelsens årsberetning 2017. Ved formand Jan Eliasen.
4. Regnskabet 2017, ved kasserer Gert Weingardt.
5. Indkomne forslag, må være formand Jan Eliasen, Lindealle 16, 8700 eller E-MAIL:  i hænde 8 dage før.
A. Fra Landsforeningen.
B. Fra kreds.
6. Valg.
A. kasserer Gert Weingardt,Vejle.
B. 3 bestyrelses medlemmer:
IngeMette Rasmussen.
Søren Jensen, vejle.
Per Hjørnelund, Hedensted.
C. Valg af 3 supleanter.
John Amnitzbøl, Horsens.
Jette Birgitte Pedersen, Horsens.
Ruth Trip, Vejle.Alle er villige til genvalg.
7Beretning ved FU medlem.
. 8. Evt.

Alle tilmeldte får automatisk tilsendt CD med Dagsorden 2018, Referat fra 2017, Årsberetning  og regnskab fra 2017.
Tilmeldingen må ske senest 16/3 til:
Tove Mikkelsen på tlf. 75 53 54 36.
Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
Bustider de sædvanlige opsamlings steder, fås ved tilmeldingen.
M.V.H.
Bestyrelsen.