Arrangementer

Tilmelding til arrangementer.

Man kan altid tilmelde sig til arrangementer på enten tlf eller e-mail.
Hvis man vil tilmelde sig på e-mail kan adresserne findes på siden bestyrelse, som er her.
Eller på siden konsulenter, som er her

KREDSTELEFON

Vi har oprettet en kredstelefon. Her kan du høre, hvad der sker i vores kreds og få oplysning om nye aktiviteter.
Herved kan du via din telefon få fornemmelse af, hvad der sker på kreds niveau.
Ring på telefon 70 22 32 01.
Du kan ikke lægge besked på dette nummer men blot høre meddelelserne og lægge på.

Temaklubben Fredericia-Kolding

Ønsker alle medlemmer med familie, hjælpere en rigtig dejlig jul, samt et positivt og lykkebringende nyt år 2022.
Tak for jeres opbakning i klubben , hvor Corona retnings regler har gjort det muligt at mødes. Vi håber på at få gode mødedage i 2022.
Jule-nytårs hilsen fra klubværterne.
Tove Mikkelsen og IngeMette Rasmussen.
V.H.
Bestyrelsen og lokal konsulent.

Temaklubben Vejle

Ønsker alle medlemmer med familie, hjælpere en rigtig dejlig jul, samt et positivt og lykkebringende nyt år 2022.
Tak for jeres opbakning i klubben , hvor Corona retnings regler har gjort det muligt at mødes. Vi håber på at få gode mødedage i 2022.
En særlig julehilsen til beboere og personale på Solgaven, for fint fremmøde, samt dejlig og positiv samarbejde omkring vore mødedage Jule-nytårs hilsen fra klubværterne.
Anne Lise Pedersen og jørgen Nielsen.
V.H.
Bestyrelsen og lokal konsulent.

Temaklubben Horsens-Hedensted

Ønsker alle medlemmer med familie, hjælpere en rigtig dejlig jul, samt et positivt og lykkebringende nyt år 2022.
Tak for jeres opbakning i klubben , hvor Corona retnings regler har gjort det muligt at mødes. Vi håber på at få gode mødedage i 2022.
Jule-nytårs hilsen fra klubværterne.
Anne Lise Pedersen og Bente Kingo Mikkelsen.
V.H.
Bestyrelsen og lokal konsulent.

OBS: De 3 temaklubber

Håber at kunne mødes igen i januar på vore respektive klubdage.
Kolding –Fredericia den sidste mandag i måneden, på Kolding Bibliotek  kl. 13-15.
Tilmelding til. Tove mikkelsen 25 69 44 39
IngeMette Rasmussen 40 91 54 78

Vejle den sidste tirsdag formiddag i måneden. På Solgaven kl. 9,45-11,45
Tilmelding til: Anne Lise Pedersen 75 65 00 09

Horsens-Hedensted den sidste mandag i måneden Sund by Åboulevarden 52, horsens, , kl. 13-15
Tilmelding til: anne Lise Pedersen 75 65 00 09
V.H.
Bestyrelsen og lokalkonsulenterne.

Julehilsen til alle i DBs Sydøstjylland.

Bestyrelsen og lokalkonsulenterne, vil her i årets sidste dage, ønske alle medlemmer med familie, hjælpere en rigtig dejlig og glædelig jul. Samtidig med ønskes I alle et godt nyt år 2022, hvor ingen af os ved hvad året vil bringe os hver især. Tak til personale på Fuglsangcentret, for deres altid gode modtagelse af os som møde deltagere, som kursister, som højsskole deltagere og ferie gæster.
Tak også til Solgavens beboere og personale i vejle for godt samarbejde. Til sidst tak til jer vore medlemmer, med ægtefæller, ledsagere, der trofast bakker op om vore kreds aktiviteter, kurser, møder, ture ud i det ganske danske land. En en tak også til kredsens regionskonsulent, for støtte gennem året til såvel lokalkonsulenterne, som kredsens medlemmer.
Jule-nytårs hilsner fra:
Bestyrelsen og lokalkonsulenterne.

Horsens Hedensted Temaklub

Inviterer medlemmer med ledsagere til : motions dag med bowling, torsdag d. 13. januar kl. 13,00-15,30 Der vil væreforberedt med både skillerum mellem banerne, samt slidske til de, der ikke kan løfte kuglerne. Vi spiller 1 time, hygger os derefter med kaffe og kage. Pris for leje af sko samt kaffe er 50 kr. Vi håber I vil bakke op om dette tilbud, med såvel motion, hygge, samt sjov.
. Vi mødes 12,45 på Strandkærvej bowel og fun, får udleveret sko. Seneste tilmelding må ske før jul: mandag d. 20/12  til: Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09

V.H.
Bestyrelsen og lokal konsulent

Sportsweekend for voksne

Dansk Blindesamfund har i samarbejde med Parasport Danmark og Fritids- og Kulturudvalget i Dansk Blindesamfund, fornøjelsen af at invitere til et helt nyt og spændende idræts- og sundhedskoncept, hvor vi sætter fokus på sundhed, motion og rehabilitering. Konceptet hedder Sportsweekend for voksne.
På sportsweekenden sætter vi fokus på sundhed i bred forstand, og i fællesskab med andre synshandicappede vil du opleve glæden ved motion, bevægelse og socialt samvær. I løbet af weekenden skal vi sammen afprøve forskellige sportsgrene, og du vil møde andre, der står i samme situation som dig selv, og måske finde nye venner og nyt netværk. Vi skal udfordre os selv og vores grænser med Bridgewalking, Aqua fitness, Spinning, Tandemcykling, Jumping Fitness, Eletronskydning og meget mere.  I løbet af weekenden vil du også møde synshandicappede oplægsholdere, der fortæller om, hvad motion og sund kost betyder for deres tilværelse.

I fællesskab vil vi drøfte, hvordan vi kommer videre med en sund og aktiv hverdag. Vi tilbyder dig hjælp til at komme i gang med en konkret sportsgren eller aktivitet, når du er kommet hjem igen, og hvis du ønsker det, kan vi hjælpe med at kontakte den lokale idrætsklub med mulighed for opstart.
Da dette er et kursus forventes det, at du deltager aktivt i programmet. Vi lægger pauser ind og tilpasser tempo og hold, så alle kan deltage. Vi ønsker, at alle møder til de angivne tider, så vi kan få mest muligt ud af de planlagte sports-aktiviteter og få nogle gode oplevelser i fællesskab.
Undervisere:
Vi har erfarne og fagligt kompetente undervisere og oplægsholdere, som alle har stor erfaring i at undervise blinde og svagsynede. 
Kursuslederne er Kenneth Bremer og Ricky Nielsen samt forskellige gæsteundervisere og oplægsholdere fra Parasport Danmark og Dansk Blindesamfund.

Ved tilmelding skal du vælge, hvilke valgfag du ønsker at deltage i:
Fredag den 8.4 kan du vælge imellem Aqua fitness eller Showdown. Lørdag den 9.4 kan du om formiddagen vælge imellem tandemcykling eller spinning i Fitnesscenter og om eftermiddag skal du vælge imellem Jumping Fitness eller Elektroskydning. Søndag den 10.4 kan du vælge imellem Guide til hjemmetræning eller en tur i Fitnesscenter med rundvisning og instruktion.

Ledsagerbehov:
Ved tilmelding skal du oplyse, om du har en ledsager med på kurset. Hvis du ikke har en ledsager med, vil vi gerne vide, om du har behov for ledsager til følgende aktiviteter:
Løbe-/ Gåtur i skoven ved Fuglsangcentret?
Tur til det lokale Fitness center ?
Vi vil være behjælpelig med at finde ledsagere til dem som har behov for det til de nævnte aktiviteter.
Praktisk information:
Dato: Kurset starter torsdag den 7. april kl. 15.00 og slutter søndag den 10 april kl. 14.00.
Målgruppe: Kurset henvender sig til voksne over 36 år, som er medlem af Dansk Blindesamfund.
Pris: Dansk Blindesamfund dækker ophold og forplejning på Fuglsangcentret. 
Deltagelse koster 350,00 kr. i kursusgebyr pr. person. Det er muligt at få en ledsager med. Prisen for pårørende /ledsager er også 350 kr. 
Rejseudgifter er for egen regning. 
Tilmelding: Der er plads til 20 deltagere. Tilmelding til kursusafdelingen på Fuglsangcentret, kursusafdelingen@blind.dk eller telefon 76 20 22 02. 
Sidste frist for tilmelding er den 21. februar 2022.
Har du spørgsmål til kurset kan du kontakte Ricky Nielsen på telefon 22 22 61 59 eller Kenneth Bremer telefon 23 40 92 02.