Arrangementer

Tilmelding til arrangementer.

Man kan altid tilmelde sig til arrangementer på enten tlf eller e-mail.
Hvis man vil tilmelde sig på e-mail kan adresserne findes på siden bestyrelse, som er her.
Eller på siden konsulenter, som er her

KREDSTELEFON

Vi har oprettet en kredstelefon. Her kan du høre, hvad der sker i vores kreds og få oplysning om nye aktiviteter.
Herved kan du via din telefon få fornemmelse af, hvad der sker på kreds niveau.
Ring på telefon 70 22 32 01.
Du kan ikke lægge besked på dette nummer men blot høre meddelelserne og lægge på.

Kolding og Fredericia klubberne.

Vi vil gerne vide om i har lyst til en læsekreds for blinde og svagsynede.
Vores tanke er at vi skal kunne få bøgerne fra Nota.
Bibliotekerne i Kolding og Fredericia vil gerne hjælpe os i gang.
Det er også der vi gerne vil mødes fysisk.
De har i forvejen læsekredse som brugerne selv står for.
Lad os høre hvad i synes.
Ring til Tove tlf. 25 69 44 39 eller Inge Mette tlf. 40 91 54 78
Så kan vi sammen finde tid og sted vi kan mødes.
venlig hilsen klubværterne

Nyt Aften aktivitet.29/5

Er du i job, i dagtimerne, eller har du også bare lyst til en aften i byen i hyggeligt selskab.Så sørger vi for rammerne, hvis du møder op med det gode humør.
Vi Prøver noget nyt, og tilbyder jer en aften på brædtspilscafe, onsdag  den 29  maj 2024 fra kl 19  til 21.30 , på Hestedamsgade 5,  8700 Horsens. 
Vi skal spille, grine og hvis lysten er til det, dele en øl eller to. Stedet har et varieret drikkekort med øl af enhver art samt drinks og vand. Derudover kan der købes enkelte snacks. Eftersom stedet bliver drevet som cafe, forventes det at man som minimum køber noget at drikke.
Vi sørger for seende assistance til oplæsning o.lign, men du er selvfølgelig velkommen til at medbringe kæresten, vennen eller ledsageren.
Pris: entre kr 30 + egne drikkevarer og snacks. Du afregner selv med cafeen.
Tilmelding: til Anne Lise på tlf 75650009 senest  den 21 maj.

Vejle klubben 28/5 –

Indbyder enhver interesseret,  til, tirsdag d. 28. maj kl. 13,00 til 15,30 på Solgaven, sammen med beboere og dagbrugere. Til let underholdning, fælles sang, og fortællinger. Pris 30 kr. Tilmelding senest 22. maj til: Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09 .

Folkeoplysning og klubber.

Sidder du med ønsker om fag, sat i programmet under folkeoplysningen i kredsen,samt vore klubber, da kontakt snarest nedenståående kontaktpersoner, der allerede, nu må planlægge programmet for sæson 2024-2025.Vi har allerede ønsker om: litteratur,lokal historie, madlavning,motions tilbud. Vi hører gerne fra dig med evt helt andre ønsker.Kontakt personerne er:
Fredericia. Tove Mikkelsen på tlf. 25 69 44 39.
Kolding Inge-Mette Rasmussen tlf. 40 91 54 78.
Hedensted, Horsens og Vejle Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09.
V. H. Bestyrelsen.

Besøg Frøslev lejren1/6

Lørdag d. 1 juni 2024
Kredsen indbyder medlemmer med ledsager til et spændende besøg i Frøslev lejren, hvor vi får foredraget : ”Gestapos fangelejr 1944 / 1945”, efterfulgt med besøg i nogle af barakkerne.
Lejren blev på dansk opfordring overdraget til det tyske sikkerheds politi / Gestapo som internerings lejr for modstandsfolk/politiske fanger, for at undgå yderligere deporteringer til de frygtelige tyske KZ lejre, – men desværre gik det ikke helt sådan.
Efter opsamling kører vi til Bov Kro, hvor vi får en 2 retters menu incl. en øl/vand. Eftermiddagskaffen får vi i Madpakkehuset i Frøslev lejren.
Vi kører igen mod vore hjembyer kl. ca. 15.45.
Egen betaling er kr. 200.00 pr person.
Betaling skal sammen med tilmelding ske til:
Reg. nr. 1551 Kontonummer 3288097321
Har du ledsager kort får vi gratis entre til ledsageren.
Tilmelding er først til mølle princippet og er bindende, da der kun er et begrænset antal pladser, og kan ske fra d. 23. april og senest d. 14. maj til:
Fredericia / Kolding
Tove: Tlf. 25694439
Vejle, Hedensted/ Horsens
Annelise: Tlf. 75 65 00 09
Bustider:
08.55     Horsens Banegård v. postterminalen
09.15     Hedensted ved Imerco
09.30     Solgaven Vejle
10.00     Fredericia Banegård, Jernbanegade
10.30     Kolding Rutebilstation
Vel mødt

Hedensted Horsens klubben 17/6

Inviterer alle interesserede til mandag d. 17. juni kl. 13,00 til 15,15 Sund by, Åboulevarden 52, Horsens. Til lidt fælles sang, fortællinger, kaffe og kage. Pris 30 kr. Tilmelding senest
ugen før til. Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09

Vejle klubben25/6

Indbyder alle interesserede til tirsdag d. 25. juni kl. 13,30 til 15,30 på Solgaven, Solgave Alle 14, Vejle.Sammen med beboere, dagbrugere handler denne dag om kaffe, kage og quiz. Pris 30 kr. Tilmelding senest ugen før til. Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09

Ledsagerkort.
OBS. Da mange jo med familien eller med vores kreds besøger seværdigheder og kulturelle steder, hen over hele året. Da giver et ledsagerkort med foto  gratis adgang for ledsageren, rigtig mange steder.Til jer der allerede har et. Da tjek om det stadig er gyldigt. Kortet har en gyldighed på 3 år. Koster 200 kr. Kan fornyes ved kontakt til : medlems service@blind.dk Din konsulent kan også hjælpe dig hermed.Har du ikke allerede et ledsagerkort med aktuelfoto.Kan det bestilles hos: medlemsservice@blind.dk, eller med din konsulents hjælp. Hvis du har en synsrest på 10 procent og derunder.

sommer hilsen
Alle medlemmer i kredsen, med familier, hjælpere, ønskes en rigtig dejlig sommer.
V. H.
Bestyrelsen, konsulenter samt klubværter