Undervisning.

Specialundervisning for synshandicappede på små hold.

Bestyrelsen for DBS Sydøstjylland har i samarbejde med oplysningsforbundene i de 4 store byer i kredsen omkring denne undervisning. Mindst 5 og højst 7 deltagere. Har du ønsker om fag, der ikke er nævnt, da kontakt områdets kontaktperson.
Kontaktpersoner, Kolding,vejle, Fredericia og Horsens .

Kolding: Kontaktperson er :
Inge-Mette Rasmussen Tlf: 40 91 54 78

Fredericia: Kontaktperson er:
Tove Mikkelsen. på tlf.75 53 54 36

Vejle: Kontaktpersoner er:
Gert Weingardt på tlf: 75 81 66 16
Anne Lise Pedersen på tlf: 75 65 00 09

Horsens-Hedensted: Kontaktperson er:
Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09

Nyt program for 2017-2018 kan du læse på kredsens hjemmeside, din kommunes lydavis samt i medlemsbladet først i august 2017.

Vi kan, hvis der er nok til at tegne et hold, udbyde flg fag:

Engelsk, tysk, fransk, spansk.
Kreative hold med glas kunst, keramik, olie/akrylmaling, håndarbejder.
Litteratur, blomsterbinding, madlavning, yoga/let gymnastik m. v.
Tilbuddene offentliggøres i god tid inden sæsonstart nedenfor på denne side samt i medlemsblad og på Lydaviser.
Kompenserende undervisning.
Der kan tilbydes kompenserende undervisning i nedenstående fag:
Punktskrift
IT-undervisning i anvendelse af kompenserende programmer som: ZOOM og JAWS
Anvendelse af mobil med tale.
Almindelig daglig lære (ADL) omkring gøremål i hjemmet.
Mobilty(at færdes med den lange hvide stok i nærområde, eller på nye ukendte steder).
Ridning og svømning.
Denne undervisning søges i din kommunale myndighedsafdeling,
DBS lokale konsulent i din kommune vil hjælpe dig med denne ansøgning.
Fredericia-Kolding Kommuner:
Birthe C.Knudsen Tlf:
23 40 92 32.

Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner:
Anne Lise Pedersen på Tlf:
75 65 00 09

Undervisningsprogram sæson 2017-2018.

Bestyrelsen i kredsen har i samarbejde med oplysningsforbundene fået aftale om at oprette små hold  med 5-7 deltagere. Ret til evt. ændringer forbeholdes.
TAXA befordring  ydes kun i strengt nødvendig omfang, visiteret af bestyrelsen, mod egenbetaling tur-retur 40 kr. pr. mødegang. 

Horsens:
Mandag 25/9 Litteratur, 30 lektioner, kl. 10.00-12,30. ved Anne Lise Pedersen.
Åboulevarden 52. Kun i ulige uger 5 gange før, og 5 gange efter jul. Pris:
600 kr.
Mandag d. 25/9.Yoga/let gymnastik, 40 lektioner. kl. 13.00-14.30. ved Tina Rasmussen. Fuglevangsvej 41. 10 gange før, 10 gange efter jul. Pris. 800 kr.
Vejle:
Mandag d. 25/9 Yoga/let gymnastik 40  lektioner,  kl 12.30-14.00. Ved Christel Becher Pedersen. Enghavevej 20. 10 gange før og 10 gange efter jul.
Pris 800 kr.
Tirsdag d. 26/9 Keramik mænd. Kl. 10.30-13.15.
Østerled 20 kældren keramik.
10 gange før og 10 gange efter jul. Kun hvis ny instruktør findes.
Pris: 1200 kr plus materialer.
Torsdag d. 28/9 Litteratur 20 lektioner Kl.10,00-11,30, .. Ved Anne Lise Pedersen. Solgaven. Kun i ulige uger. 5 gange før og 5 gange efter jul.
Pris. 400 kr.
Torsdag d. 28/9 Keramik damer 60 lektioner. kl. 9.00-11..45. Østerled 20. 10 gange før og 10 gange efter jul. Kun hvis instruktør findes.  Pris 1200 kr.
plus materialer.
Hvis der er 5 deltagere og instruktør kan skaffes, kan følgende hold oprettes efter medlemsønsker.
Sprog, Kreative fag,blomsterbinding, håndarbejde,  madlavning, lokal historiske/samfundsfag, , Tilmelding må af hensyn til planlægning ske senest fredag d.8/9 til: Anne
Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09   E-MAIL: alp@blind.dk
Fredericia-Kolding:
Kunne du have lyst til, at deltage i et fag på små hold mindst 5 og højst 7 deltagere, vil bestyrelsen i samarbejde med oplysningsforbundet sætte det i gang, hvis der er nok deltagere til et hold, samt instruktør kan findes.
Fagene kunne være f. eks. kreative fag, keramik, håndarbejde, yoga-bevægelse.
Måske har du helt andre ønsker.Meld dig nu ellers kan vi ikke oprette et hold.
Kontakt Fredericia:Tove tlf 75 53 54 36 eller 25 69 44 39.
Kontakt Kolding: Inge Mette mobil  40 91 54 78
M.V.H.
Bestyrelsen.