Undervisning.

Folkeoplysning-kredsaktiviteter

Bestyrelsen har brug for jeres ønsker til nedenstående.
Selvom det nu er forår, er det tiden, hvor bestyrelsen må planlægge kommende sæson med fag i oplysningsforbundet AOF. Kun med jeres opbakning og ideer til fag I kunne ønske jer, til vore små hold for synshandicappede, med mindst 5 og max. 7 deltagere, har vi mulighed for at  få både lokalerog undervisere på vores ønskede tider.Hvis et fag ikke kan danne hold i den ene by, er det muligt at deltage i en af vore andre byer. Foreløbig har vi ønsker til følgende fag:
Madlavning, Litteratur(her læser vi en bog, drøfter indhold, temaer), yoga/let gymnastik, stole gymnastik, blomsterbinding og dekorationer, Lokal historie, kongernes byer, Strikning samt øvrige håndarbejder. Måske sidder du med helt andre ønsker og ideer, da bring dem til rette kontaktperson.
Vore temaklubber  ønsker jeres ideer til indslag, der kan inspirere til vore møder for såvel medlemmer, som aktivitetsmedlemmer med evt. ledsagere ung, som ældre. Bring gerne gode ideer til klubværterne.
Nogle har givet forslag om fælles følgeskab i teater, biograf, til koncerter i lokal området.
Nogle har givet forslag om kortspil/brigde, eller populære brædtspil. Måske du har andre forslag.
Undervisning, temaklubber i Vejle, Hedensted-Horsens: Kontaktperson Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
UndervisningFredericia,  samt temaklub Fredericia-Kolding: Kontakt person Tove Mikkelsen tlf. 75 53 54 36 E-MAIL:
Undervisning Kolding, samt Fredericia-Kolding temaklub: Kontakt person a href=”mailto:ingemette@profibermail.dk”>IngeMette Rasmussen tlf. 40915478
Fredericia-Kolding lokal konsulent Birthe C. Knudsen tlf.23409232
M.V.H.
bestyrelsen.

Undervisnings program 2019-2020

Bestyrelsen har i samarbejde med oplysningsforbundet fået aftaler om små hold, mindst 5, max 7 deltagere til en lektionspris på 22 kr. i Horsens og 25 kr. i de andre byer. ud fra medlemsønsker. Har du helt andre ønsker til fag. Beder vi dig rette disse tilnedenstående kontakt numre. Følgende fag kan oprettes, hvis, der melder sig nok til et hold. Sprog, litteratur,kreative hold med sølv, strikning, skind og læder m.v, tema om kongernes byer, eller lokal historie, krop og bevægelse m.v.  Befordrings hjælp med TAXA gives kun efter visitation af bestyrelsen, for medlemmer, der ikke færdes på egen hånd, mod egenbetaling tur-retur pr. mødegang 40 kr.
Af hensyn til planlægning må tilmelding ske mindst 2 uger før kursus start.Ret til ændringer forbeholdes.

Folkeoplysning 2019-2020

I samarbejde har AOF og bestyrelsen DBS Sydøstjyllandmulighed for at oprette små hold(mindst 5 og højest 7 deltagere),  specielt tilrettelagt for synshandicappede Udfra de medlemsønsker vi har modtaget før sommer. har vi nedenstående fag i udbud med sted, tid, underviser med opstart uge 39. Ønsker du/I et af fagene, der står som mulighed, eller med et helt andet ønske. Da kan vi forsøge hvis hold kan dannes, at få det igang.Kun med din/jeres tilslutning, kan hold oprettes. Vi forbeholder os ret til evt. ændringer. TAXA helt eller delvis kan kun gives i streng nødvendig omfang, visiteret af bestyrelsen. Seneste tilmelding må af hensyn til planlægning ske til kontaktpersonerne 6/9.

Flg. fag er medlemsønsket. Sprog, Engelsk, spansk, stolegymnastik, lokal historie, sølvarbejde.
Kolding: Opstart uge 39 Prisen er pr. lektion 25 kr. plus materialer.
Litteratur.
Kreative håndarbejder.
Lokalhistorie.
Yoga let gymnastik.

Dato, tid og sted, kan først fastsættes, hvis der er nok til et hold.

Kontaktperson er: IngeMette Rasmussen, Mobil: 40 91 54 78.

Fredericia.Opstart uge 39 Pris pr. lektion er 25 kr.plus materialer.
Litteratur.
Kreative håndarbejder.
Lokal historie.
Yoga let gymnastik.
Dato, tid og sted, kan først fastsættes, hvis der er nok til et hold.
Kontaktperson er: Tove Mikkelsen, tlf. 75 53 54 36 Mobil: 25 69 44 39

Vejle. Opstart uge 39, Pris pr. lektion er 25 kr.plus materialer.
Mandageulige uger. kl. 17, 00-20,00 30 lektioner. Madlavning.
ved Frank Løkkegaard, På Hældagerskolen.

Torsdag ulige uger. kl. 9,30-11,30 20 lektioner.Litteratur, ved Anne Lise Pedersen, på Solgaven.
Torsdage ulige ugerKl. 13,00-15,45.Blomsterbinding og dekorationer. 3 gange før jul og 3 gange før påske, ved Uffe Baltser.
Enghavevej 20, 2. sal, 7100..
  Yoga let gymnastik-stolegymnastik.
Forsøges onsdage på Gulkrog 11, 7100 kl. 18,30-20,30.

Kongernes byer.1 gang hver måned af 2 lektioner, formiddag eller eftermiddag. Sted og underviser ikke på plads endnu.

Kontaktperson: Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09
Horsens Opstart uge 39 Pris er 22 kr. pr. lektion plus materialer.
Mandag ulige uger kl. 10,00-12,30. 30 lektioner. Litteratur, ved Anne Lise Pedersen.
Åboulevarden 52, 8700
Mandage kl. 13,00-14.30 40 lektioner. Yoga Let-gymnastik , Fuglevangvej 41.
Kongernes byer 1 gang hver måned, tid ikke fastsat  endnu.
Åboulevarden 52,8700

Kontakt person. Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09