Undervisning.

Folkeoplysning-kredsaktiviteter

Folkeoplysning via AOF 2021-2022

Bestyrelsen har i samarbejde med Folkeoplysnings forbundet AOF, forhandlet os frem til lektions pris 27 kr. måske opstart uge 39. For små hold for synshandicappede, mindst 5, max 7 deltagere. Da ingen ved om Corona melder sig igen. har aftenskolerne ønsket, vi stiller med et hold, da forsøges alt sat igang, hvis lokaler, underviser kan findes. Udfra modtagne medlemsønsker, har vi følgende fag, som muligheder. Lokalhistorie, Kongernes byer, Blomsterbinding, kreative håndarbejder, motion, stole gymnastik og anden let yoga-gymnastik.

I Horsens og Vejle,Fredericia, samt Kolding:  Har vi stadig behov for deltagere til:
Stolegymnastil yoga-let gymnastik, blomster binding, historiske emner, samt litteratur.
I ddisse områder efterspørges også brigde, blindeskak, brædtspil, samt By-naturvandringer.

Har du helt andre ønsker, da kom frem med dem til de respektive kontakt personer.

Hjælp til hel eller delvis TAXA befordring gives kun i streng nødvendig omfang til dig, der ikke selv færdes i byen, med bus-tog. Mod egenbetaling tur-retur 40 kr. Kontaktpersonerne, skal forud have visiteret kørslen først i bestyrelsen.

Tilmelding må af hensyn til planlægning ske senest 1/9 .
Hvis man ønsker hjælp til befordring skal det ske senest 1/9 til kontakt personerne.
Ret til evt. ændringer forbeholdes.

Kolding:

Litteratur
Kreative håndarbejder.
Yoga let gymnastik.

Kontaktperson er: Inge Mette Rasmussen, Mobil: 40 91 54 78.

Fredericia:

Litteratur.
Lokal historie.
Yoga let gymnastik.

Kontaktperson er: Tove Mikkelsen, Mobil: 25 69 44 39.

Vejle:

Mandage, ulige uger. kl. 17, 00-20,00 30 lektioner. Madlavning.
Ved Else Skov, Langelinie skolen, Strandgade 2 7100Vejle.

Torsdag ulige uger kl. 9,30-11,30 20 lektioner. Litteratur, ved Anne Lise Pedersen, Sted ikke fastsat endnu.

Kontakt person. Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09

Horsens:

Mandag ulige uger kl. 10,00-12,30 30 lektioner. Litteratur, ved Anne Lise Pedersen.
Sund by, Åboulevarden 52, 8700 Horsens.

Kontakt person. Anne Lise Pedersen tlf: 75 65 00 09