Undervisning.

Undervisning

Folkeoplysning via AOF 2022-2023.
Bestyrelsen har i samarbejde med Folkeoplysnings forbundet AOF, forhandlet os frem til lektions pris 33   Kr. Med opstart uge 39. For små hold for synshandicappede, mindst 5, max 7 deltagere. Da ingen ved om Corona melder sig igen. har aftenskolerne ønsket, vi stiller med et hold, da forsøges alt sat igang, hvis lokaler, underviser kan findes. Udfra modtagne medlemsønsker, har vi følgende fag, som muligheder. Lokalhistorie, Kongernes byer, Blomsterbinding, kreative håndarbejder, motion, stole gymnastik og anden let yoga-gymnastik.
Har du helt andre ønsker, da kom frem med dem til de respektive kontakt personer.
Hjælp til hel eller delvis TAXA befordring gives kun i streng nødvendig omfang, til dig, der ikke selv færdes i byen, med bus-tog. pr. mødegang 40 kr. Tilmeldingen må ske senest torsdag d. 8/9 af hensyn til planlægningen, samt visitering til nødvendig befordring hos bestyrelsen.,
til kontakt personerne.
Ret til evt. ændringer forbeholdes.
Da vi ikke har modtaget ønsker har vi nogle forslag.

Kolding:

Litteratur.
Kreative håndarbejder
Yoga let gymnastik
Kontaktperson er: Inge Mette Rasmussen, Mobil: 40 91 54 78.

Fredericia.

Litteratur.
Lokal historie.
Yoga let gymnastik.
Kontaktperson er: Tove Mikkelsen, Mobil: 25 69 44 39.

Vejle

. Mandage, ulige uger. kl. 17, 00-19,30. 30 lektioner. Madlavning.
Ved Jeane Klausen., Langelinie skolen, Strandgade 2 7100.
Torsdage ulige uger kl. 9,30 til 11,30. Litteratur 10mødegange af 2 lektioner. På Solgaven, ved Anne lise Pedersen.

Mandage eller fredage tid, samt sted i Vejle ikke fastsat endnu.10 gange før jul.   yoga let gymnastik
Kontakt person. Anne Lise Pedersen tlf. 75 65 00 09
eller mail: alp@blind.dk

Horsens

Mandag ulige uger kl. 10,00-12,30 30 lektioner. Litteratur, ved Anne Lise Pedersen.
Sund by, Åboulevarden 52.2 mandage kl. 13,00-14,45 Lokal historie om slotte, herregårde og kirker.

2-3 mandage før jul i ulige uger. kl. 13,00 til kl. 14,45 Lokalhistorie om egnens slotte, kirker. Sund by, Åboulevarden 52, lokale 1.
Datoer kommer først senere.

Torsdage kl. 14,15 til kl. 15,15 10 lektioner.
Pilatis ved Marianne Troelsen. Rådhustorvet 21 3. sal. Der er elevator.
Kontakt person. Anne Lise Pedersen tlf. 7565 00 09
mail: alp@blind.dk