Undervisning.

Undervisning

Folkeoplysning-kredsaktiviteter

Bestyrelsen har brug for jeres ønsker til nedenstående.
Selvom det nu er forår, er det tiden, hvor bestyrelsen må planlægge kommende sæson med fag i oplysningsforbundet AOF. Kun med jeres opbakning og ideer til fag I kunne ønske jer, til vore små hold for synshandicappede, med mindst 5 og max. 7 deltagere, har vi mulighed for at  få både lokalerog undervisere på vores ønskede tider.Hvis et fag ikke kan danne hold i den ene by, er det muligt at deltage i en af vore andre byer. Foreløbig har vi ønsker til følgende fag:
Madlavning, Litteratur(her læser vi en bog, drøfter indhold, temaer), yoga/let gymnastik, stole gymnastik, blomsterbinding og dekorationer, Lokal historie, kongernes byer, Strikning samt øvrige håndarbejder. Måske sidder du med helt andre ønsker og ideer, da bring dem til rette kontaktperson.
Vore temaklubber  ønsker jeres ideer til indslag, der kan inspirere til vore møder for såvel medlemmer, som aktivitetsmedlemmer med evt. ledsagere ung, som ældre. Bring gerne gode ideer til klubværterne.
Nogle har givet forslag om fælles følgeskab i teater, biograf, til koncerter i lokal området.
Nogle har givet forslag om kortspil/brigde, eller populære brædtspil. Måske du har andre forslag.

Undervisning, temaklubber i Vejle, Hedensted-Horsens: Kontaktperson Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09

UndervisningFredericia,  samt temaklub Fredericia-Kolding: Kontakt person Tove Mikkelsen tlf. 75 53 54 36 E-MAIL:

Undervisning Kolding, samt Fredericia-Kolding temaklub: Kontakt person IngeMette Rasmussen tlf. 40915478

Fredericia-Kolding lokal konsulent Birthe C. Knudsen tlf.23409232

M.V.H.
bestyrelsen.

Undervisnings program 2018-2019

Bestyrelsen har i samarbejde med oplysningsforbundet fået aftaler om små hold, mindst 5, max 7 deltagere til en lektionspris på 22 kr.ud fra medlemsønsker. Har du helt andre ønsker til fag. Beder vi dig rette disse tilnedenstående kontakt numre. Følgende fag kan oprettes, hvis, der melder sig nok til et hold. Sprog, litteratur,kreative hold med sølv, strikning, skind og læder m.v, tema om kongernes byer, eller lokal historie, krop og bevægelse m.v.  Befordrings hjælp med TAXA gives kun efter visitation af bestyrelsen, for medlemmer, der ikke færdes på egen hånd, mod egenbetaling tur-retur pr. mødegang 40 kr.
Af hensyn til planlægning må tilmelding ske mindst 2 uger før kursus start.Ret til ændringer forbeholdes.

Vejle start uge 39.Tilmelding til Anne Lise Pedersen på tlf 75 65 00 09
Madlavning: Mandage 30 lektioner kl. 16.30-19.00, ved Frank Løkkegaard
Damhave Skolens køkkenskole 1. sal.

Yoga let bevægelse: Tirsdage kl. 13.30-15.00, ved ?.
Enghavevej 20, 2. sal.
Blomsterdekorationer/binding: Torsdage ulige uger, 30 lektioner kl. 13.00-15.45 , ved Uffe Balslev.
Enghavevej 20, 2. sal.
Kolding start uge 36, tilmelding til: Inge Mette Rasmussen på tlf. 40 91 54 78
Blomsterbinding: Onsdag lige uger 15 lektioner. Ved ?.
KUC Ågade 27

Fredericia  , Tilmelding til Tove Mikkelsen på Tlf. 75 53 54 36
Her mangler vi medlemsønsker.
Her arbejdes fortsat på at få hold i gang.
M.V.H.Bestyrelsen.