Undervisning.

Undervisning

Specialundervisning for synshandicappede på små hold.
Bestyrelsen for DBS Sydøstjylland har i samarbejde med oplysningsforbundene i de 4 store byer i kredsen omkring denne undervisning. Mindst 5 og højst 7 deltagere. Har du ønsker om fag, der ikke er nævnt, da kontakt områdets kontaktperson.
Kontaktpersoner, Kolding,vejle, Fredericia og Horsens .
Kolding: Kontaktperson er :
Inge-Mette Rasmussen Tlf: 40 91 54 78
Fredericia: Kontaktperson er:
Tove Mikkelsen. på tlf.75 53 54 36
Vejle: Kontaktpersoner er:
Gert Weingardt på tlf: 75 81 66 16
Anne Lise Pedersen på tlf: 75 65 00 09
Horsens-Hedensted: Kontaktperson er:
Anne Lise Pedersen på tlf. 75 65 00 09
Nyt program for 2018-2019 kan du læse på kredsens hjemmeside, din kommunes lydavis samt i medlemsbladet først i august 2018.
Kompenserende undervisning.
Der kan tilbydes kompenserende undervisning i nedenstående fag:
Punktskrift
IT-undervisning i anvendelse af kompenserende programmer som: ZOOM og JAWS
Anvendelse af mobil med tale.
Almindelig daglig lære (ADL) omkring gøremål i hjemmet.
Mobility(at færdes med den lange hvide stok i nærområde, eller på nye ukendte steder).
Ridning og svømning.
Denne undervisning søges i din kommunale myndighedsafdeling,
DBS lokale konsulent i din kommune vil hjælpe dig med denne ansøgning.
Fredericia-Kolding Kommuner:
Birthe C.Knudsen
Tlf:
23 40 92 32.
Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner:
Anne Lise Pedersen
på Tlf:
75 65 00 09

Undervisnings program 2018-2019

Bestyrelsen har i samarbejde med oplysningsforbundet fået aftaler om små hold, mindst 5, max 7 deltagere til en lektionspris på 22 kr.ud fra medlemsønsker. Har du helt andre ønsker til fag. Beder vi dig rette disse tilnedenstående kontakt numre. Følgende fag kan oprettes, hvis, der melder sig nok til et hold. Sprog, litteratur,kreative hold med sølv, strikning, skind og læder m.v, tema om kongernes byer, eller lokal historie, krop og bevægelse m.v.  Befordrings hjælp med TAXA gives kun efter visitation af bestyrelsen, for medlemmer, der ikke færdes på egen hånd, mod egenbetaling tur-retur pr. mødegang 40 kr.
Af hensyn til planlægning må tilmelding ske mindst 2 uger før kursus start.Ret til ændringer forbeholdes.

Vejle start uge 39.Tilmelding til Anne Lise Pedersen på tlf 75 65 00 09
Madlavning: Mandage 30 lektioner kl. 16.30-19.00, ved Frank Løkkegaard
Damhave Skolens køkkenskole 1. sal.

Yoga let bevægelse: Tirsdage kl. 13.30-15.00, ved ?.
Enghavevej 20, 2. sal.
Blomsterdekorationer/binding: Torsdage ulige uger, 30 lektioner kl. 13.00-15.45 , ved Uffe Balslev.
Enghavevej 20, 2. sal.
Kolding start uge 36, tilmelding til: Inge Mette Rasmussen på tlf. 40 91 54 78
Blomsterbinding: Onsdag lige uger 15 lektioner. Ved ?.
KUC Ågade 27

Fredericia  , Tilmelding til Tove Mikkelsen på Tlf. 75 53 54 36
Her mangler vi medlemsønsker.
Her arbejdes fortsat på at få hold i gang.
M.V.H.Bestyrelsen.