Bestyrelse

Her nedenfor ses bestyrelsen for Dansk Blindesamfund, Sydøstjylland, der består af Horsens, Hedensted, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner.
Bestyrelsen vælges af kredsens ordinære generalforsamling, som afholdes i hvert års 2. kvartal.
Siden sidste generalforsamling består bestyrelsen af:
Formand:Jan Toftegaard Eliasen Linde Allé 16
8700 Horsens
Tlf: Nr: 70 24 03 16
Mobil: 50 92 41 37

Kredskasserer Per Hjørnelund, Hedensted.
Tlf. Nr: 70 24 04 16.
Mobil: 61 76 40 00.
Kredsens konto:
Reg. 1551 Kontonr. 3288097321
Mail Privat

Næstformand Tove Mikkelsen, Kolding
Tlf. 75 53 54 36
Mobil: 25 69 44 39

Inge Mette Rasmussen, Viuf
Mobil: 40 91 54 78.
Erik Gotfredsen, Horsens
Mobil: 22 59 63 89 

Søren Jensen, Vejle
mobil30 29 99 04

Jette B. Pedersen Horsens, sekretær.

Suppleanter:
1. Bente Kingo Mikkelsen Horsens.
2. Marie D. Rasmussen fra Hedensted.
3. Ernst Bintsus fra Børkop.

Julebladsdistributør: Per Hjørnelund, fra Hedensted.
Tlf. Nr: 70 24 04 16.
Mobil: 61 76 40 00

Informatør
DBS Sydøstjylland tilbyder at informere om Dansk Blindesamfunds virksomhed.
DBS Sydøstjylland har medlemmer, der gerne optræder som gæstelærer i børnehaver, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, på kurser og lignende, hvor den pågældende fortæller om blindes livsvilkår i en seende verden.
Alle interesserede, såsom foreninger, klubber, loger, aktivitets- og ældrecentre, er altid velkomne til at rekvirere foredrag, der relaterer sig til emnet blinde og svagsynede.
Henvendelse herom rettes til kredsens formand, Jan Toftegård Eliasen
eller på telefon
50 92 41 67.