Bestyrelse

Her nedenfor ses bestyrelsen for Dansk Blindesamfund, Sydøstjylland, der består af Horsens, Hedensted, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner.
Bestyrelsen vælges af kredsens ordinære generalforsamling, som afholdes i hvert års 2. kvartal.
Siden sidste generalforsamling består bestyrelsen af:
Formand:Jan Toftegaard Eliasen Linde Allé 16
8700 Horsens
Tlf: Nr: 70 24 03 16
Mobil: 50 92 41 37

Kasserer:Gert Schou Weingardt7120 Vejle Øst
Telefon: 70 24 04 16
Mobil: 53 81 66 16

Næstformand og sekretær: Tove Mikkelsen, Kolding
Bestyrelsesmedlem:
Tlf. 75 53 54 36
Mobil: 25 69 44 39

Bjarne Skou Nielsen, Hovedgård
Bestyrelsesmedlem:
Tlf. 75 66 16 82
Mobil: 24 98 54 96

Inge Mette Rasmussen, Viuf
Bestyrelsesmedlem:
Tlf. 75 56 18 78
Mobil:40 91 54 78

Tanja V. Sørensen, Fredericia
Bestyrelsesmedlem
Mobil: 26 74 97 67.

Per Hjørnelund, Hedensted
Mobil: 61 76 40 00

Suppleanter:
1. Suppleant. Søren Lund Jensen, Vejle
2. Suppleant. Jette B. Pedersen, Horsens
3. Suppleant. Ruth Trip, Vejle

Julebladsdistributør: Per Hjørnelund.
Jørgensens Alle 21, 8722 Hedensted.
Mobil: 61 76 40 00

Informatør
DBS Sydøstjylland tilbyder at informere om Dansk Blindesamfunds virksomhed.
DBS Sydøstjylland har medlemmer, der gerne optræder som gæstelærer i børnehaver, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, på kurser og lignende, hvor den pågældende fortæller om blindes livsvilkår i en seende verden.
Alle interesserede, såsom foreninger, klubber, loger, aktivitets- og ældrecentre, er altid velkomne til at rekvirere foredrag, der relaterer sig til emnet blinde og svagsynede.
Henvendelse herom rettes til kredsens formand, Jan Toftegård Eliasen
eller på telefon
50 92 41 67.