Temaklubber

Temamøder

En gang om måneden fra september til juni afholder kredsen temamøder i hver af byerne Kolding, Vejle og Horsens.
Temamøderne er en et sted, hvor vi tilstræber at gøre indholdet mere varierende og med større dybde og bredde, således at deltagelse i temamøderne kan friste flere af kredsens medlemmer. Men det sociale samvær er stadig en overordentlig vigtig faktor for møderne.
Kredsbestyrelsen og konsulenterne modtager meget gerne forslag fra medlemmerne til debatemner og foredrag.
Kredsens medlemmer er meget velkomne til at medbringe ledsager til temamøderne.
Nærmere oplysninger om nøjagtig tid og sted for temamøder i dit lokalområde fås ved henvendelse til:
Fredericia og Kolding
Inge-Mette Rasmussen og Tove Mikkelsen
Telefon 40 91 54 78 og 75 53 54 36
Vejle og Horsens.
Anne Lise Pedersen
Telefon 75 65 00 09

Til medlemmer i Kolding og Fredericia

Skal vi prøve noget lidt anderledes?
Vi har modtaget et ønske om at besøge Blindes Arbejde i Horsens.
Vi vil gerne arrangere en tur dertil.
Det vil hvis der er nok interesse blive med toget fra Kolding/Fredericia, derefter en kort gåtur til butikken og værkstedet med mulighed for køb i butikken.Vi tænker man selv  tager en madpakke med eler køber håndmadder hos slagteren som kan spises hos Blindes Arbejde I Horsens.
Har du lyst til at komme med kan vi arrangere det til tirsdag d 23.jan. med start fra Kolding kl.11.28 og hjem igen kl.ca 16.00.Vi har ikke de nye køreplaner endnu,det taler vi om. Vi mødes i forhallen.
Vi skal være min 10 personer.
Prisen vil kun være vores togbilletter og mad.
Ring til Tove tlf 75 53 54 36, mobil 25 69 44 39, Inge Mette tlf 75 56 18 78, mobil 40 91 54 78.
Med ønsket om en glædelig jul, samt et lykkebringende nytår til medlemmer med familie, samt hjælpere.
 Tak for gode timers samvær i 2017.
Julehilsen fra klubværterne:
Tove Mikkelsen, og IngeMette sammen med kredsbestyrelsen.

Horsens Temaklub

Alle medlemmer, med familie og hjælpere, ønskes en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår, med tak for gode timers samvær i 2017.
Første møde i 2018 bliver torsdag 18/1 kl. 13,00-15,15 Åboulevarden 52, Horsens.
Læs mere i blad nr. 16.
Julehilsen til alle fra klubvært:
Anne Lise pedersen samt kredsbestyrelsen. 

Vejle Temaklub/h3>
Alle medlemmer, med familier og hjælpere, samt ikke at forglemme Solgavens beboere, og altid glade imødekommende personale, ønskes en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår, med tak for gode timers samvær i 2017.
Første møde i 2018 bliver torsdag d. 25/1 på Solgaven ,kl.  9,30-11,45, som forsøg, så beboeres middagssøvn ikke forstyrres.
Læs mere i blad nr. 16.
Julehilsen fra klubværterne:
Anne Lise pedersen, Jørgen Nielsen samt kredsbestyrelsen.