Temaklubber

Temamøder

En gang om måneden fra september til juni afholder kredsen temamøder i hver af byerne Kolding, Vejle og Horsens.
Temamøderne er en et sted, hvor vi tilstræber at gøre indholdet mere varierende og med større dybde og bredde, således at deltagelse i temamøderne kan friste flere af kredsens medlemmer. Men det sociale samvær er stadig en overordentlig vigtig faktor for møderne.
Kredsbestyrelsen og konsulenterne modtager meget gerne forslag fra medlemmerne til debatemner og foredrag.
Kredsens medlemmer er meget velkomne til at medbringe ledsager til temamøderne.
Nærmere oplysninger om nøjagtig tid og sted for temamøder i dit lokalområde fås ved henvendelse til:
Fredericia og Kolding
Inge-Mette Rasmussen og Tove Mikkelsen
Telefon 40 91 54 78 og 75 53 54 36
Vejle og Horsens.
Anne Lise Pedersen
Telefon 75 65 00 09